Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 204 Tabel 3.109 : Onderscheppingen bij fytosanitaire controles Product Herkomst Aantal onderscheppingen Snijbloemen Van alle onderschepte zendingen werden 35 zendingen vernietigd (voornamelijk snijbloemen en groenten en fruit alsook 6 zendingen met houten verpakkingsmateriaal), 14 zendingen vrijgegeven na het afl everen van de noodzakelijke documenten en 26 vrijgegeven na het uitvoeren van een gepaste behandeling (hout en bonsaï). 5.1.2.2. Kwaliteitscontroles Israël 13 Thailand 10 Ivoorkust 1 Kenya 1 Houten verpakkingsmateriaal China 18 18 Bonsaï Fruit en groenten Waterplanten China 10 Japan 5 Kameroen 1 Gambia 1 India 1 Israël 4 Pakistan 1 Senegal 1 Zuid-Afrika 1 Thailand 3 Turkije 1 Kameroen 1 Singapore 1 Thailand 1 Bij de invoer van gereguleerde groenten en fruit uit derde landen worden systematisch 3 controles uitgevoerd : ● een documentaire controle, ● een overeenstemmingscontrole, ● kwaliteitscontroles. Er werden 5.973 zendingen uit derde landen aangeboden die aan een kwaliteitscontrole onderworpen moesten worden, wat goed is voor een totale hoeveelheid van 613.532 ton. 25 15 14 3

Zendingen die niet voldoen aan de Europese kwaliteitseisen moeten aan de Europese Commissie gemeld worden. In 2003 werden in België 127 zendingen niet-conform bevonden. De niet-conforme zendingen waren ongeveer evenredig verdeeld over groenten en fruit. Tabel 3.110 : Onderscheppingen bij kwaliteitscontroles Productklasse Aantal onderscheppingen De meeste zendingen werden niet-conform bevonden omwille van een onjuiste etikettering (52) of wegens bederf (42). Er werden 23 zendingen defi nitief afgekeurd, 43 zendingen werden na heretikettering goedgekeurd en 35 zendingen werden naar een andere lidstaat doorgestuurd. 5.1.3. Dierlijke sector Fruit Citrusvruchten (vnl. sinaasappelen) 19 Bessen en kleinfruit (vnl. druiven) 10 Pitvruchten (vnl. appels) 15 Steenfruit (vnl. pruimen) 19 Andere 3 Groenten Vruchtgroenten (vnl. meloenen) 28 Bolgroenten (vnl. uien) 29 Fungi 4 5.1.3.1. Dierlijke producten voor humane consumptie 66 (52%) 61 (48%) In 2003 werd in Oostende, naast de bestaande in de luchthaven, ook een grensinspectiepost in de haven geopend. De meeste zendingen kwamen in Antwerpen binnen (6.629), gevolgd door Zeebrugge (5.600) en Zaventem (2.967). Oostende en Luik vervolledigen de lijst met respectievelijk 1.755 en 1.217 zendingen. In Charleroi was geen invoer waar te nemen, net zoals in de voorgaande jaren. In tabel 3.111 wordt een overzicht gegeven van de aard van de zendingen. 205

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv