Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 206 Tabel 3.111 : Aard van de zendingen van dierlijke producten voor humane consumptie Aard van de zending Aantal zendingen Gewicht (kg) Aantal zendingen geweigerd Roodvlees en producten ervan 4.486 59.723.669 11 Gevogeltevlees 597 2.521.963 14 Eieren en eiproducten 247 3.808.992 6 Tweekleppige weekdieren 2.92133.043.505 23 Visserijproducten 7.606 71.789.233 80 Wild 773 5.767.780 0 Verwerkte dierlijke eiwitten 4 23.000 0 Gelatine 5 70.121 0 Melkproducten 1.121 125.039.545 202 Darmen 164 2.006.542 70 Kikkerbillen en slakken 103 1.281.513 1 Honing en bijenteeltproducten 101 1.568.195 4 Producten voor de farmaceutische industrie 2 40.320 0 Beenderen en producten uit beenderen 38 3.294.165 0 Totaal 18.168 309.978.543 411 5.1.3.2. Dierlijke producten voor niet-humane consumptie In de havens van Gent, Antwerpen en Zeebrugge en in de luchthaven van Zaventem werden 5.126 zendingen van dierlijke producten voor niet-humane consumptie aangeboden. Antwerpen is koploper met 2.862 zendingen (55,8 %), gevolgd door Zeebrugge (1.108) en Zaventem (1.092) met elk ongeveer 20 % van de zendingen en tenslotte Gent met 64 zendingen. In de tabel wordt een opdeling per productklasse weergegeven. Er werden 19 zendingen geweigerd. De aard van de zendingen wordt in tabel 3.112 weergegeven.

Tabel 3.112 : Aard van de zendingen van dierlijke producten voor niet-humane consumptie Aard van de zending Aantal zendingen Melk en melkproducten 21 Beenderen en producten uit beenderen 60 Hoornen, hoeven en producten hieruit 21 Huiden en vellen 319 Wol, haar, veren 1.779 Verwerkte dierlijke eiwitten 65 Dierlijke grondstoff en voor dierenvoeding 373 Petfood 1.245 Bloed en bloedproducten 964 Jachttrofeeën 135 Sperma 18 5.1.3.3. Levende dieren In 2003 werden er in de luchthavens van Zaventem en Oostende samen 2.248 zendingen van levende dieren aangeboden. Een zending kan uit meerdere dieren bestaan, behalve voor paarden: daar staat één paard gelijk aan één zending. In Oostende werden enkel 102 geregistreerde raspaarden voor invoer aangeboden die alle toegelaten werden. Van de overige 2.146 zendingen werden er 24 geweigerd voor invoer. In tabel 3.113 worden de zendingen opgesplitst per diersoort. Tabel 3.113 : Aard van de zendingen van levende dieren Andere 126 Totaal 5.126 Diersoort Aantal zendingen Geweigerd Vogels 142 5 Vissen 724 1 Paarden 134 6 Honden en katten 256 8 Andere kleine zoogdieren 2210 Amfi bieën en reptielen 176 4 Broedeieren 43 0 Ongewervelden 552 0 Totaal 2.248 24 207

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv