Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

210 5.2.2. RASFF

210 5.2.2. RASFF berichten in 2003 In 2003 werden 454 alarmnotifi caties en 1.856 informatienotifi caties verspreid. Voor 140 van de 454 alarmnotifi caties was België op directe of indirecte wijze betrokken partij. In tabel 5.8. wordt de verdeling van de 140 alarmnotifi caties waarbij België betrokken was, weergegeven volgens de gevarengroep. Daaruit blijkt dat 88,5 % van de notifi caties betrekking had op chemische contaminanten. Tabel 3.115 : Gevarengroep van de alarmnotifi caties Gevarengroep Absoluut aantal Chemische gevaren 124 Biologische gevaren 6 Fysische gevaren 6 Administratieve tekortkomingen 4 Totaal 140 Binnen de chemische gevaren waren vooral de nitrofuranen en hun metabolieten de meest gemelde verbindingen. 58 alarmnotifi caties hadden betrekking op deze verbindingen: zij werden vooral aangetroff en in eieren en eiproducten (27) en garnalen (13). Op de tweede en derde plaats van meest gemelde chemische gevaren stonden respectievelijk mycotoxines (15) en dioxines (10). De alarmnotifi caties voor biologische gevaren hadden betrekking op Clostridium in kaas en in garnalen, Listeria monocytogenes in profi teroles (2) en mesofi ele bacteriën in garnalen (2). De gemelde fysieke gevaren hadden betrekking op plofkroketten van Belgische oorsprong (3), ongebruikelijke kleur en voorkomen van soja uit Frankrijk (2) en de aanwezigheid van vreemde lichamen in zuigfl essen uit Frankrijk. Als administratieve problemen werden 4 fraudegevallen van certifi caten gemeld voor garnalen afkomstig uit de Filippijnen.

211

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IWT jaarverslag 2003
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv