Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

4 crisispreventie en

4 crisispreventie en -beheer deel 218 2. Crisisbeheer 2.1. Aviaire infl uenza Einde februari 2003 werden in Nederland, in de provincie Gelderland, de eerste haarden van aviaire infl uenza of vogelpest op pluimveebedrijven vastgesteld. De uitbraak betrof een vogelpestvirus van het H7N7-type, dat zeer besmettelijk is gebleken. In ons land werd onmiddellijk de fase van verhoogde waakzaamheid ingesteld in de ganse pluimveesector. Bedrijven die contact hadden gehad met pluimveebedrijven in Nederland werden onder toezicht geplaatst. Op 11 maart 2003 werd een ernstige klinische verdenking gemeld op een vleeskippenbedrijf in Ravels (provincie Antwerpen), dichtbij de Nederlandse grens. Het bedrijf werd uit voorzorg geruimd. Het bleek, na laboratoriumonderzoek, gelukkig niet besmet te zijn met het vogelpestvirus. Begin april werden de eerste haarden in Nederlands Limburg geconstateerd. Hierop werd een buff erzone in de Belgische provincie Limburg ingesteld. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, is toch niet voorkomen kunnen worden dat het virus uiteindelijk ook in ons land werd vastgesteld. Op 15 april 2003 werd een eerste haard ontdekt in Meeuwen-Gruitrode (Limburg). In de daaropvolgende twee weken kwamen er nog 7 haarden aan het licht in de provincies Limburg en Antwerpen. De bestrijdingsstrategie was gebaseerd op het afbakenen van diverse zones rond de besmette pluimveebedrijven, het opleggen van strikte vervoersbeperkingen en het opleggen van strenge bioveiligheidsmaatregelen. Zo werd bijvoorbeeld na het vaststellen van de eerste haard een nationaal vervoersverbod voor levend pluimvee en broedeieren afgekondigd om verdere verspreiding te voorkomen. Ook werden rond een besmet bedrijf telkens een beschermingsgebied met een straal van ongeveer 3 km, een toezichtgebied met een straal van ongeveer 10 km en een buff erzone met een straal van ongeveer 20 km afgebakend waarin specifi eke, strenge bestrijdingsmaatregelen van kracht waren. In de beschermingsgebieden werden alle professionele pluimveehouderijen opgeruimd. Daarnaast werd in een straal van 1 km rond de haarden ook het pluimvee gehouden door particulieren opgeruimd. In de provincie Limburg werden bovendien de bedrijven in het toezichtgebied opgeruimd. Tenslotte werden ook enkele contactbedrijven van de haarden opgeruimd.

Tabel 4.3 : Overzicht van de ruimingen Aantal haarden Opruimingen bij pluimveebedrijven Overzicht van de ruimingen Antwerpen Limburg Aantal bedrijven Aantal dieren Na het afronden van de opruimingen werden de bedrijven gereinigd en ontsmet volgens een strikte procedure. Om eventuele niet opgemerkte besmettingen te detecteren en de eff ectiviteit van de ontsmettingswerken te controleren, werden nadien verklikkerkippen uitgezet op de besmette bedrijven en werd tegelijk een screening uitgevoerd op pluimvee bij particulieren in de beschermingsgebieden. Bij deze screening werden 1.100 dieren onderzocht. De analyses konden met gunstig resultaat worden afgerond. Nadat ook het afsluitende onderzoek van de verklikkerkippen gunstig bleek, mochten de pluimveebedrijven in de zones herbevolken. In Limburg is de herbevolking begonnen op 8 juli 2003, in Antwerpen op 15 juli 2003. Om de vogelpestcrisis zo effi ciënt mogelijk te kunnen bestrijden, werd de centrale crisiscel uitgebreid met extra personeel. In elk van de getroff en provincies werd door de betrokken PCE een lokale crisiscel samengesteld, van waaruit de bestrijding op het terrein werd geleid. Tenslotte werd een eenheid samengesteld, verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van de dodingen. De operationele kosten van de bestrijdingsoperaties bedroegen bijna 11 miljoen euro. Een deel daarvan wordt meegefi nancierd door de EU. Naar aanleiding van de vogelpestuitbraken werd de nationale screening voor aviaire infl uenza aangepast. Deze screening wordt normaliter elk jaar in het najaar gehouden op een steekproef van pluimveebedrijven doorheen het ganse land. In 2003 werd de screening vervroegd uitgevoerd in de zomermaanden. Bovendien werd getracht om zoveel mogelijk risicobedrijven te bemonsteren. Het ging daarbij in de eerste plaats om eenden- en kalkoenbedrijven en bedrijven met buitenbeloop. Alle resultaten van de 300 onderzochte bedrijven waren gunstig. Sinds 28 oktober 2003 (6 maanden na het doden van het laatste besmette dier) is België volgens de internationale regelgeving weer offi cieel vrij van aviaire infl uenza. 3 5 128 3.160.289 Opruimingen bij broeierijen Aantal eendagskuikens 954.895 Opruimingen bij particulieren Aantal dieren 1.569 219

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv