Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

4 crisispreventie en

4 crisispreventie en -beheer deel 220 2.2. Maïswortelboorder De maïswortelboorder is afkomstig uit Amerika. In de jaren 90 is deze kever Europa binnengekomen via Servië. Van daaruit heeft hij zich naar de meeste Balkan-landen verspreid. Sinds enkele jaren wordt de kever ook in Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Nederland gesignaleerd. Het insect kan zich, al meeliftend met transportmiddelen als vrachtwagens en vliegtuigen, over grote afstanden verplaatsen. Dit meeliften blijkt voor de maïswortelboorder een effi ciënte manier om zich te verspreiden : de meeste plaatsen in Europa waar de kever is aangetroff en, bevinden zich in de nabijheid van luchthavens. De maïswortelboorder wordt, vanwege de schade die hij kan aanrichten in het maïsareaal, geklasseerd als een quarantaine-organisme. Met het oog op de voortdurende uitbreiding van het verspreidingsgebied van de maïswortelboorder, heeft het voedselagentschap in 2003 een monitoringprogramma ingesteld. Met dit programma wordt getracht om de eventuele aanwezigheid van het insect zo snel mogelijk op te sporen. In het kader van het monitoringprogramma werden in de maanden juli, augustus, september en oktober - het seizoen waarin de kever actief is – zo’n 350 feromonenvallen geplaatst nabij de plaatsen waar de kans op besmetting het hoogst is (voornamelijk rond internationale luchthavens en rond grote verkeersaders met het Zuiden). Begin september 2003 werden voor het eerst maïswortelboorders gevonden op vallen in een maïsveld nabij de luchthaven van Zaventem. Conform de Europese regelgeving werd onmiddellijk een bestrijdingsprogramma in werking gezet. Daarbij werd de monitoring in het betrokken gebied fors uitgebreid en werden rond elk besmet perceel een focuszone met een straal van ongeveer 3 km en veiligheidszones met een straal van ongeveer 5 km afgebakend. De kever is uiteindelijk op 17 percelen in drie verschillende locaties gevonden (Zaventem, Machelen-Steenokkerzeel en Kampenhout). Tabel 4.4 : Overzicht van de resultaten van het monitoringprogramma in de focus- en veiligheidszones Zone Aantal geïnfecteerde percelen Aantal maïskevers gevonden Focuszone Zaventem 5 24 Focuszone Machelen - Steenokkerzeel1 0 43 Focuszone Kampenhout 2 2 In deze focus- en veiligheidszones gelden beperkende maatregelen ten aanzien van de productie van maïs. De kever wordt er bestreden door vruchtwisseling. Dit is de meest effi ciënte bestrijdingsmethode aangezien de larven nauwelijks mobiel zijn en sedentair blijven op het perceel waar ze zijn uitgekomen. Voor een vollediger bestrijding wordt de vruchtwisseling bovendien gecombineerd met een behandeling met een insecticide. De bestrijding van de maïskever loopt over meerdere jaren in de gebieden waar zijn aanwezigheid is vastgesteld.

2.3. Aardappelringrot en bruinrot Ringrot en bruinrot zijn bacteriële aardappelziekten die vallen onder de schadelijke organismen die gemeld en bestreden moeten worden. Ringrot is een voortdurend probleem in vele landen van de Europese Unie, met name in Duitsland, Denemarken, Finland, Griekenland en Zweden. België is, behoudens besmettingen met bruinrot midden de jaren negentig in de Noorderkempen, lange tijd gespaard gebleven van belangrijke uitbraken. In 2003 hebben deze quarantaineorganismen zich evenwel in belangrijke mate gemanifesteerd. 2.3.1. Productie 2002 2.3.1.1. Bruinrot Op 27 maart 2003 maakte de Fytosanitaire Dienst van Hongarije melding van de aanwezigheid van bruinrot in een zending Belgische consumptieaardappelen van de variëteit Asterix. Onderzoek van de nog in België aanwezige voorraad bevestigde de besmetting. De oorsprong van de besmetting kon niet achterhaald worden. De aardappelen waren afkomstig van één producent. In totaal werden 3.614 ton aardappelen besmet verklaard. Daarvan bevonden zich nog 1.165 ton in België. De landen die ondertussen van deze aardappelen ontvangen hadden, werden ingelicht. Als gevolg van deze bruinrotbesmetting werden 83,11 ha en 68,40 ha landbouwgrond besmet, respectievelijk ‘waarschijnlijk besmet’ verklaard. 2.3.1.2. Ringrot Op 3 april 2002 meldde de Fytosanitaire Dienst van Frankrijk een besmetting met ringrot van twee partijen Belgische pootaardappelen van de variëteit Santana. Onderzoek van restanten van deze partijen in België heeft de besmetting bevestigd. De besmette partijen waren terug te voeren tot een partij miniknollen die vanaf 1996 door de instandhouder vermeerderd werd. De partij werd in 1998 voor het eerst in het certifi ceringssysteem ingeschreven. In 2002 werden nog 9 partijen die van de hoger genoemde partij miniknollen afstamden als pootaardappelen gecertifi ceerd. In 6 van de 9 partijen werd de besmetting inderdaad teruggevonden. Dit wijst op een klonale besmetting. Deze partijen werden besmet verklaard. De drie partijen waarin geen besmetting vastgesteld werd, kregen overeenkomstig de betreff ende Europese regelgeving automatisch het statuut ‘waarschijnlijk besmet’. De besmetting werd ook teruggevonden in 6 van de 8 nog in België resterende partijen consumptieaardappelen van de variëteit Santana, geproduceerd met pootgoed uit de besmette kloon. Die partijen werden besmet verklaard. De 2 andere partijen werden ‘waarschijnlijk besmet’ verklaard maar konden door de gemeenschappelijke opslag evenwel niet van de besmet verklaarde partijen onderscheiden worden. 221

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv