Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

1 het voedselagentschap

1 het voedselagentschap als organisatie deel 24 Het afgelopen jaar was bijzonder druk met als belangrijkste activiteiten : ● de integratie van het personeel in nieuwe structuren, ● de invoering van de Copernicushervorming voor de niveau’s B, C en D, ● de harmonisering van de vergoedingenstelsels, ● de opmaak en uitvoering van het personeelsplan met een bijzondere inspanning voor het aanwerven van extra personeel voor de vogelpestcrisis, ● de opstart van een geïntegreerd informaticasysteem en netwerk, ● de modernisering van de boekhouding, ● het samenbrengen van de verschillende diensten op één locatie per provincie, ● de start van de cel administratieve boetes. 1.3. Bestuur Controlebeleid Het Bestuur Controlebeleid heeft als belangrijkste taken : ● rechtsgrondslagen uitwerken voor de controles, de verplichtingen van operatoren, de identifi catie en registratie van operatoren en de certifi cering van producten, ● deelnemen aan internationale vergaderingen en inzonderheid aan de Codex, het OIE (Internationaal bureau voor besmettelijke veeziekten) en het Permanent Comité voor de Voedselketen en de Dierengezondheid van de Europese Commissie waar de nieuwe regelgevingen worden besproken en goedgekeurd die betrekking hebben op de bevoegdheidsgebieden van het agentschap, ● het jaarprogramma voor inspecties, audits, bemonsteringen en analyses van het agentschap vastleggen, ● procedures (voor audit, certifi cering, …) uitwerken en deelnemen aan het opzetten van opleidingen ten behoeve van het Bestuur Controle, ● risico’s analyseren en ondersteuning verlenen aan de werkzaamheden van het Wetenschappelijk Comité, ● het beheer van de databanken en de uitbouw van de traceerbaarheid binnen de voedselketen, ● de internationale relaties van het agentschap en inzonderheid de samenwerking met de controlediensten van andere landen verzekeren en de ontvangst van buitenlandse delegaties verzorgen. Ook de coördinatie van de inspectiebezoeken van het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Europese Commissie en de voortgangsbewaking daarvan in België behoren tot het takenpakket van dit bestuur, ● de relaties met en de informatieverstrekking aan de beroepssectoren met betrekking tot het gevolgde en later te volgen controlebeleid.

Figuur 1.3 : Organigram Bestuur Controlebeleid Bestuur Controlebeleid Directie plantenbescherming en veiligheid van de plantaardige productie Directie dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke producten Directie transformatie en distributie van de voedingsmiddelen Wetenschappelijk secretariaat Internationale zaken Databank en traceerbaarheid Het Bestuur Controlebeleid is in eerste instantie opgebouwd rond drie directies. Dierengezondheid Dierlijke producten Dierenvoeders Bijproducten / TSE Wetenschappelijk comité De belangrijkste taken van de Directie plantenbescherming en veiligheid van de plantaardige productie bestaan erin een juridisch kader vast te leggen waarbinnen de operatoren die actief zijn in de fytosanitaire sector, de plantaardige primaire productie, de levering van meststoff en en fytofarmaceutische producten hun werkzaamheden kunnen uitbouwen met inachtneming van de veiligheid van de voedselketen en van de gezondheid van de planten. Eén van de kenmerken van de directie bestaat immers hierin dat zij niet alleen instaat voor de maatregelen in verband met de veiligheid van de voedselketen (groenten, fruit, residuen), maar ook voor het geheel van de fytosanitaire aspecten en in het bijzonder voor de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. Tot de overige basistaken van de directie behoren de vastlegging van een effi ciënt controlebeleid en het uitwerken van een controleprogramma. Een belangrijke taak van de Directie dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke producten bestaat uit het opstellen van een gecoördineerde regelgeving en het beschikbaar maken van aangepaste controleprogramma’s, gesteund op een wetenschappelijke basis en uitgewerkt volgens de meest recente risicoanalyses. Uiteindelijk moet dit leiden tot een betere dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke producten. Gezien de verscheidenheid aan taken, werd deze Directie onderverdeeld in vier secties namelijk de Sectie Dierengezondheid, de Sectie Dierlijke producten, de Sectie Dierenvoeders en de Sectie Bijproducten en TSE. 25

 • Page 1 and 2: activiteitenverslag Federaal Agents
 • Page 3 and 4: activiteitenverslag Federaal Agents
 • Page 5 and 6: Inhoud Deel 1 Het voedselagentschap
 • Page 7 and 8: Woord vooraf Beste Lezer, Het activ
 • Page 9 and 10: Deel 2 Horizontale activiteiten 1.
 • Page 11 and 12: Deel 3 Controleactiviteiten 1. Dier
 • Page 13 and 14: Deel 3 Controleactiviteiten 1.3.2.8
 • Page 15 and 16: Deel 3 Controleactiviteiten 3.1.2.1
 • Page 17 and 18: Deel 3 Controleactiviteiten 4.2. Sa
 • Page 19 and 20: Deel 5 Activiteiten van de labo’s
 • Page 21 and 22: Laboratoria Laboratoria Centrale di
 • Page 23 and 24: 1 het voedselagentschap als organis
 • Page 25: 1.2. Bestuur Algemene Diensten De a
 • Page 29 and 30: Figuur 1.4 : Organigram van het Bes
 • Page 31 and 32: Figuur 1.5 : Organigram van Bestuur
 • Page 33 and 34: 2.2. Integratie van de verschillend
 • Page 35 and 36: 3. Het budget van het voedselagents
 • Page 37 and 38: 2 horizontale activiteiten
 • Page 39 and 40: Tegelijkertijd zullen de inspecties
 • Page 41 and 42: 1.1.2. De sterkte-zwakte-analyse Ei
 • Page 43 and 44: ● De ontwikkeling van een uniek e
 • Page 45 and 46: ● de klachten van consumenten ;
 • Page 47 and 48: Figuur 2.3 : Maandelijks aantal kla
 • Page 49 and 50: 3.4. Uitbouw website met specifi ek
 • Page 51 and 52: 4. Raadgevend comité 4.1. Overzich
 • Page 53 and 54: 26 november 2003 ● Consumentendia
 • Page 55 and 56: 4.2.4. Vogelpestcrisis Op een speci
 • Page 57 and 58: Tabel 2.3 : Wetenschappelijk comit
 • Page 59 and 60: 2003/23 Ontwerp van een koninklijk
 • Page 61 and 62: 5.2. Markant in 2003 5.2.1. Aanwezi
 • Page 63 and 64: 6.2. Inspecties door internationale
 • Page 66 and 67: a c t i v i t e i t e n v e r s l a
 • Page 68 and 69: 66 1. Dierenvoeders, dierengezondhe
 • Page 70 and 71: 3 controleactiviteiten deel 68 Tijd
 • Page 72 and 73: 3 controleactiviteiten deel 70 van
 • Page 74 and 75: 3 controleactiviteiten deel 72 Het
 • Page 76 and 77:

  3 controleactiviteiten deel 74 het

 • Page 78 and 79:

  3 controleactiviteiten deel 76 Deze

 • Page 80 and 81:

  3 controleactiviteiten deel 78 1.2.

 • Page 82 and 83:

  3 controleactiviteiten deel 80 Tabe

 • Page 84 and 85:

  3 controleactiviteiten deel 82 1.2.

 • Page 86 and 87:

  3 controleactiviteiten deel 84 1.2.

 • Page 88 and 89:

  3 controleactiviteiten deel 86 Als

 • Page 90 and 91:

  3 controleactiviteiten deel 88 De e

 • Page 92 and 93:

  3 controleactiviteiten deel 90 1.2.

 • Page 94 and 95:

  3 controleactiviteiten deel 92 1.2.

 • Page 96 and 97:

  3 controleactiviteiten deel 94 Sind

 • Page 98 and 99:

  3 controleactiviteiten deel 96 Een

 • Page 100 and 101:

  3 controleactiviteiten deel 98 1.3.

 • Page 102 and 103:

  3 controleactiviteiten deel 100 Tab

 • Page 104 and 105:

  3 controleactiviteiten deel 102 1.3

 • Page 106 and 107:

  3 controleactiviteiten deel 104 1.3

 • Page 108 and 109:

  3 controleactiviteiten deel 106 1.3

 • Page 110 and 111:

  3 controleactiviteiten deel 108 Tab

 • Page 112 and 113:

  3 controleactiviteiten deel 110 1.3

 • Page 114 and 115:

  3 controleactiviteiten deel 112 1.3

 • Page 116 and 117:

  3 controleactiviteiten deel 114 Tab

 • Page 118 and 119:

  3 controleactiviteiten deel 116 Nie

 • Page 120 and 121:

  3 controleactiviteiten deel 118 Fig

 • Page 122 and 123:

  3 controleactiviteiten deel 120 Tab

 • Page 124 and 125:

  3 controleactiviteiten deel 122 Tab

 • Page 126 and 127:

  3 controleactiviteiten deel 124 2.

 • Page 128 and 129:

  3 controleactiviteiten deel 126 2.1

 • Page 130 and 131:

  3 controleactiviteiten deel 128 De

 • Page 132 and 133:

  3 controleactiviteiten deel 130 2.1

 • Page 134 and 135:

  3 controleactiviteiten deel 132 2.2

 • Page 136 and 137:

  3 controleactiviteiten deel 134 2.2

 • Page 138 and 139:

  3 controleactiviteiten deel 136 Daa

 • Page 140 and 141:

  3 controleactiviteiten deel 138 2.4

 • Page 142 and 143:

  3 controleactiviteiten deel 140 3.

 • Page 144 and 145:

  3 controleactiviteiten deel 142 Tab

 • Page 146 and 147:

  3 controleactiviteiten deel 144 3.1

 • Page 148 and 149:

  3 controleactiviteiten deel 146 Tab

 • Page 150 and 151:

  3 controleactiviteiten deel 148 3.1

 • Page 152 and 153:

  3 controleactiviteiten deel 150 3.1

 • Page 154 and 155:

  3 controleactiviteiten deel 152 Tab

 • Page 156 and 157:

  3 controleactiviteiten deel 154 Als

 • Page 158 and 159:

  3 controleactiviteiten deel 156 10

 • Page 160 and 161:

  3 controleactiviteiten deel 158 100

 • Page 162 and 163:

  3 controleactiviteiten deel 160 3.2

 • Page 164 and 165:

  3 controleactiviteiten deel 162 Tab

 • Page 166 and 167:

  3 controleactiviteiten deel 164 Tab

 • Page 168 and 169:

  3 controleactiviteiten deel 166 50

 • Page 170 and 171:

  3 controleactiviteiten deel 168 50

 • Page 172 and 173:

  3 controleactiviteiten deel 170 3.3

 • Page 174 and 175:

  3 controleactiviteiten deel 172 de

 • Page 176 and 177:

  3 controleactiviteiten deel 174 3.5

 • Page 178 and 179:

  3 controleactiviteiten deel 176 De

 • Page 180 and 181:

  3 controleactiviteiten deel 178 3.8

 • Page 182 and 183:

  3 controleactiviteiten deel 180 3.8

 • Page 184 and 185:

  3 controleactiviteiten deel 182 Tab

 • Page 186 and 187:

  3 controleactiviteiten deel 184 3.8

 • Page 188 and 189:

  3 controleactiviteiten deel 186 Tab

 • Page 190 and 191:

  3 controleactiviteiten deel 188 3.8

 • Page 192 and 193:

  3 controleactiviteiten deel 190 3.8

 • Page 194 and 195:

  3 controleactiviteiten deel 192 4.

 • Page 196 and 197:

  3 controleactiviteiten deel 194 Fig

 • Page 198 and 199:

  3 controleactiviteiten deel 196 4.2

 • Page 200 and 201:

  3 controleactiviteiten deel 198 4.3

 • Page 202 and 203:

  3 controleactiviteiten deel 200 4.3

 • Page 204 and 205:

  3 controleactiviteiten deel 202 Tab

 • Page 206 and 207:

  3 controleactiviteiten deel 204 Tab

 • Page 208 and 209:

  3 controleactiviteiten deel 206 Tab

 • Page 210 and 211:

  3 controleactiviteiten deel 208 5.1

 • Page 212 and 213:

  210 5.2.2. RASFF berichten in 2003

 • Page 214 and 215:

  a c t i v i t e i t e n v e r s l a

 • Page 216 and 217:

  214 1. Crisispreventie 1.1. Crisisd

 • Page 218 and 219:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 220 and 221:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 222 and 223:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 224 and 225:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 226 and 227:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 228 and 229:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 230 and 231:

  a c t i v i t e i t e n v e r s l a

 • Page 232 and 233:

  230 1. Het netwerk van laboratoria

 • Page 234 and 235:

  5 activiteiten van de labo’s deel

 • Page 236 and 237:

  5 activiteiten van de labo’s deel

 • Page 238 and 239:

  5 activiteiten van de labo’s deel

 • Page 240 and 241:

  Bijlage 1 Samenstelling van het raa

 • Page 242:

  Bijlage 2 : Samenstelling van het w

 • Page 245:

  NOE : Nationale Opsporingseenheid N

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv