Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

2 horizontale

2 horizontale activiteiten deel 44 3. Communicatie 3.1. Het meldpunt Begin 2002 werd het meldpunt van het FAVV operationeel. De opdracht van het meldpunt is het beantwoorden van consumentenvragen en het aannemen en opvolgen van klachten. Het meldpunt is er speciaal voor de consumenten. Het meldpunt is niet bedoeld en ook niet uitgerust om te kunnen inspelen op vragen en klachten die komen vanuit de operatoren in de voedselketen. Deze dienen zich rechtstreeks te wenden tot de bevoegde diensten. Desondanks komen soms ook een aantal vragen van de professionele sector bij het meldpunt terecht. Om een effi ciënte en correcte afhandeling van de vragen en klachten te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van een registratiesysteem en werd een procedure opgesteld voor de behandeling van de vragen en klachten door het meldpunt en de operationele diensten van het voedselagentschap. Het meldpunt noteerde 5.235 vragen in 2003, dit zijn er duidelijk meer dan in 2002 toen er 1.447 vragen gesteld werden. De uitbraak van klassieke vogelpest in de maand april 2003 is daar niet vreemd aan. Indien men de vragen omtrent vogelpest buiten beschouwing laat merkt men een stabilisatie van het aantal vragen per maand. Ongeveer 55 % van de vragen werden telefonisch gesteld, bijna 39 % per mail. Figuur 2.2 : Maandelijks aantal vragen bij het meldpunt in 2003 2500 2000 1500 1000 500 0 272 JANUARI 235 FEBRUARI 505 MAART 1990 APRIL 340 MEI 332 JUNI 260 JULI In 2003 werden 750 klachten bij het meldpunt ingediend. Volgens de criteria bepaald in de procedure van het meldpunt werd ongeveer 48 % van deze klachten als gegrond beschouwd, bijna 41 % waren ongegrond, de resterende 11 % konden niet toegewezen worden aan een specifi eke operator (klacht tegen onbekenden). 247 AUGUSTUS 281 SEPTEMBER 355 OKTOBER 219 NOVEMBER 199 DECEMBER

Figuur 2.3 : Maandelijks aantal klachten bij het meldpunt in 2003 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 70 JANUARI 70 FEBRUARI 54 MAART 25 APRIL 34 MEI Er moet worden opgemerkt dat ook de buitendiensten van het FAVV regelmatig met vragen en klachten geconfronteerd werden. Deze werden echter niet in voorgaand overzicht opgenomen. 3.2. Consumentenbrochures als deel van het communicatiebeleid 61 JUNI 55 JULI 89 AUGUSTUS Het voedselagentschap hecht veel belang aan een open communicatie. Zij wil eerlijke en correcte informatie verspreiden over haar activiteiten en alles wat goed maar ook minder goed gaat inzake voedselveiligheid. Pijlers van het communicatiebeleid van het voedselagentschap zijn persberichten, een tweemaandelijkse nieuwsbrief, publicaties en themagebonden brochures. Sinds haar ontstaan publiceerde het FAVV al de consumentenbrochures “Weten over eten’” en “Veilig voedsel voor iedereen”. In 2003 voegden zich daar “42 vragen over Melk” en “ Veilig voedsel : ook u werkt eraan mee !” aan toe. Doel van deze laatste brochure is de consument te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheden binnen de problematiek van de voedselveiligheid. Een vlugge, duidelijke en correcte informatieverstrekking in geval van incidenten in de voedselketen is en blijft uiteraard een hoofdopdracht van het voedselagentschap. Maar daarnaast wil het agentschap de consument ook laten zien waar het dagdagelijks mee bezig is. Daarom werd de tweemaandelijkse nieuwsbrief verdergezet met een oplage van 10.000 exemplaren (5.000 Nederlandstalig en 5.000 Franstalig). Deze nieuwsbrief is in eerste instantie bedoeld voor scholen, bibliotheken, consumenten en overheden zoals gemeentebesturen. Dit initiatief wordt door de medewerkers van het FAVV zelf geschreven en uitgegeven. Via de nieuwsbrief verstrekken de verschillende afdelingen van het FAVV informatie over hun activiteiten (welke vragen worden er zoal aan het meldpunt gesteld, welke acties heeft het FAVV de afgelopen maanden gevoerd en met welk resultaat, …). Regelmatig wordt in de nieuwsbrief ook een onderdeel van de voedselketen belicht. 67 SEPTEMBER 86 OKTOBER 64 NOVEMBER 75 DECEMBER 45

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV