Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

2 horizontale

2 horizontale activiteiten deel 46 De nieuwsbrief wordt net zoals de andere publicaties van het voedselagentschap gratis verspreid onder elektronische en in gedrukte vorm. Dat de nieuwsbrief in 2003 beter gekend werd bij de burgerconsument bewijzen de cijfers van de privé-abonnementen die dit jaar stegen voor wat de gedrukte vorm betreft van 158 naar 742 en voor wat de elektronische vorm betreft van 1.088 tot 2.168. Iedereen kan alle berichten en publicaties van het FAVV raadplegen of bestellen via de website van het voedselagentschap (www.favv.be). 3.3. Deelname aan publieksmanifestaties Het voedselagentschap neemt systematisch deel aan de voornaamste landbouwbeurzen, in 2003 waren dit Agrifl anders en de Beurs van Libramont. Niettegenstaande deze beurzen zowel de vakmensen van de landbouwsector als de gewone consument bereiken, werd eveneens uitgekeken naar andere initiatieven die zich specifi ek naar de consument richten. De deelname aan Kokerello (Flanders Expo) in december 2003 paste in dit kader. Het voedselagentschap verleent eveneens zijn medewerking aan meer bescheiden lokale initiatieven waarbij vooral de Provinciale Controle-eenheden worden betrokken. Deelname aan dergelijke publieksmanifestaties is een ideale gelegenheid om de consumentgerichte publicaties van het voedselagentschap een ruimere bekendheid te geven en ter beschikking te stellen van de burger. In februari 2003 nam het voedselagentschap eveneens deel aan “Interpom”, de vakbeurs van de aardappel. Tot slot nam het voedselagentschap op zondag 5 oktober 2003 deel aan de Openbedrijvendag Brussel. Onderwerpen zoals de BSE-bestrijding en de werking van de cel “Crisispreventie en –beheer” werden er in de schijnwerpers geplaatst. De rol van het raadgevend comité alsook het wetenschappelijk comité werd er uitvoerig toegelicht. Het publiek stelde de mogelijkheid om te praten met enkele leden van het wetenschappelijk comité bijzonder op prijs. De interactieve tentoonstelling “Veilig gemaakt – lekker gesmaakt” kon die dag eveneens op veel bijval rekenen.

3.4. Uitbouw website met specifi eke consumentenpagina’s Tijdens het voorjaar 2003 werd de website van het voedselagentschap volledig gerestyled. Daarbij werd de site opgevat als een portaalsite met drie gedeelten. Naast het algemeen gedeelte waar elke bezoeker van de website in eerste instantie terecht komt is er eveneens een gedeelte dat specifi ek gericht is naar de consument en een gedeelte dat bestemd is voor de beroepssector. In het consumentgerichte deel vinden de verbruikers antwoorden op heel wat vragen over veilige voeding. Het meldpunt voor de consument neemt er een belangrijke plaats in. Er wordt een overzicht gegeven van de terugroepingen (of recalls) van levensmiddelen. Diverse onderwerpen worden er thematisch behandeld terwijl een trefwoordenlijst de bezoeker wegwijs moet maken in de wereld van veilig voedsel. In het deel bestemd voor de beroepssector kunnen professionelen terecht voor meer technische informatie en voor raadpleging van de reglementering. Er werd een onderverdeling gemaakt naar plantaardige productie, dierlijke productie en eetwaren. Vertrouwde rubrieken zoals de dierenziekten en de lijst met erkende vlees- en visverwerkende bedrijven zijn hier opgenomen. De bezoeker moet zich natuurlijk niet gebonden voelen door het onderscheid consumenten/professionelen en kan vrij de hele site bekijken. Een zoekmotor laat toe vlug te vinden wat gezocht wordt en bovenaan ziet men steeds waar men zich in de site bevindt. De vernieuwde site van het FAVV behaalde de 6de plaats in de wedstrijd “Site van het jaar” die in 2003 door De Tijd georganiseerd werd. 3.5. Koning Boudewijnstichting en Platform Veilig Voedsel Naast het project “Directe dialoog met consumenten” dat het voedselagentschap halfweg 2003 opstartte in een rechtstreeks partnership met de Koning Boudewijnstichting (KBS) zegde het agentschap eveneens zijn steun toe aan het project “Krachtvoer voor dialoog” dat door het OIVO bij de KBS ingediend werd. Dit project dat eigenlijk een voortzetting is van het vroegere “Platform veilig voedsel” dat de diverse schakels van de voedselketen verenigt, werd eind 2003 goedgekeurd en omvat de heruitgave van een reeks consumentgerichte brochures alsook het opnieuw rondtoeren van de op de scholen gerichte educatieve tentoonstelling “Veilig gemaakt – lekker gesmaakt”. 47

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IWT jaarverslag 2003
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv