Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

66 1. Dierenvoeders,

66 1. Dierenvoeders, dierengezondheid en dierlijke producten 1.1. Dierenvoeders 1.1.1. Algemene controleresultaten De controles in de sector dierenvoeders viseren alle inrichtingen die betrokken zijn bij de verschillende productie- en fabricagestadia, bij de tussentijdse stadia, bij het in de handel brengen en bij het gebruik van dierenvoeders. Zowel producten die op de Belgische markt worden gebracht als producten die op de communautaire markt verhandeld worden of producten die naar derde landen uitgevoerd worden, worden gecontroleerd. In de loop van 2003 heeft het FAVV 19.876 controles uitgevoerd tijdens 10.035 bezoeken aan 1.598 bedrijven. Het aantal en de verdeling van de bezoeken en de controles zijn weergegeven in tabel 3.1. Tabel 3.1 : Aantal en verdeling van de bezoeken en de controles controleactiviteiten Bedrijven Aantal bezoeken Aantal uitgevoerde controles Fabrikanten 6.495 15.013 Handelaars 2.409 3.042 Veehouders 1.131 1.821 Totaal 10.035 19.876

Deze cijfers zijn, op het vlak van het aantal bezoeken, vergelijkbaar met deze die in 2002 werden geregistreerd. De bezoeken werden verdeeld onder fabrikanten, handelaars en gebruikers van voeders. Gemiddeld worden bij deze bezoeken twee controles uitgevoerd. In 2003 waren de controleactiviteiten voornamelijk gericht op : ● het uitvoeren van inspecties betreff ende erkenningen, registraties, toelatingen van de inrichtingen en de controle van de winkels en voorraden ; ● het controleren van de verpakking, de vermeldingen op documenten die verwijzen naar de producten en van de diergeneeskundige voorschriften voor de gemedicineerde dierenvoeders ; ● het controleren van de aard en de samenstelling van de producten. In de meeste gevallen werden monsters genomen om na te gaan of de kwaliteitsgaranties en de normen werden nageleefd. Figuur 3.1. : Verdeling van de verschillende controles in de sector dierenvoeders 12 % 68 % 20 % Tabel 3.2. : Aantal controles en verdeling van de vastgestelde inbreuken Samenstelling van de producten en aanwezigheid van contaminanten Documenten (etiketten, verpakkingen) Inrichtingen (erkenning, registratie, toelating) Producten (monsternemingen) Verdeling van de vaststellingen Documenten, verpakkingen 333 Bedrijven 569 Aantal controles met vaststellingen 1.667 Totaal aantal controles 19.876 765 67

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv