Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 76 Deze niet-conformiteiten werden gerechtelijk vervolgd door middel van 413 schriftelijke waarschuwingen en 35 Pro Justitia. Hoewel het aantal controles hoger is dan in 2002 blijft het aantal inbreuken vergelijkbaar. Zo werden er in 2002 voor vitamines en sporenelementen respectievelijk 38,3 % en 13 % niet-conformiteiten vastgesteld. 1.1.2.9. Kwaliteitsparameters In totaal werden 4.244 analyses uitgevoerd ter controle van de kwaliteit (hoofdzakelijke hoedanigheden) van grondstoff en en mengvoeders. Hierbij werd het gehalte aan essentiële bestanddelen zowel kwalitatief als kwantitatief gecontroleerd. De niet-conformiteiten in tabel 3.7. kunnen zowel betrekking hebben op een afwijking van de normen als van de waarborgen. Tabel 3.7 : Controle op de kwaliteitsparameters van de grondstoff en en de mengvoeders. Kwaliteitsparameters Aantal analyses Aantal nietconformiteiten % niet-conformiteiten Totaal eiwit 1.322 93 7 Vetgehalte 1.073 73 6,8 Ruwe celstof 89145 5 As 303 47 15,5 Onoplosbare as 11 1 9 Suikers 45 0 0 Vochtgehalte 108 1 0,9 Zetmeel 412 4,8 Ureum 24 5 20,8 Calcium 37 4 2,7 Magnesium 30 3 10 Fosfor 348 26 7,4 Natrium 11 4 36,3 De controle op het fosforgehalte in voeders valt voortaan onder de bevoegdheden van de Gewesten. Dat verklaart het lagere aantal controles uitgevoerd door het FAVV ten opzichte van 2002. Deze resultaten geven ten opzichte van vorig jaar een betere naleving weer van de waarborgen voor suikers, magnesium en calcium. Anderzijds is het aantal niet-conformiteiten met betrekking tot de normen en garanties voor as en ureum, relatief hoger. De andere resultaten zijn vergelijkbaar met de vaststellingen gedaan in 2002.

In 2003 werden naar aanleiding van inbreuken inzake de kwaliteitsparameters 241 waarschuwingen en 17 Pro Justitia uitgeschreven. 1.1.3. Schriftelijke ingebrekestellingen en gerechtelijke vervolgingen In totaal werden 113 Pro Justitia en 1.297 schriftelijke waarschuwingen opgesteld, hoofdzakelijk met betrekking tot afwijkingen van de opgegeven gehaltes of het niet respecteren van de opgelegde normen (65,4 % van alle Pro Justitia en 48,4 % van alle schriftelijke waarschuwingen). De vastgestelde gebreken bij controles op de minimaal vereiste exploitatievoorwaarden voor de vernieuwing van de toelatingen, de erkenningen of de registratieprocedure van een bedrijf lagen aan de basis van 28,5 % van de Pro Justitia en tot 30,4 % van het totaal aantal schriftelijke waarschuwingen. Niet-reglementaire vermeldingen op het etiket of foute vermeldingen op de verpakking of niet-reglementaire publiciteit lagen op hun beurt aan de basis van 6,1 % van het totaal aantal Pro Justitia en van 21,2 % van de schriftelijke waarschuwingen. Figuur 3.2 : Verdeling van de aanleiding tot Pro Justitia 28,5 % 6,1 % 65,4 % Documenten Waarborgen en normen Exploitatievoorwaarden 77

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Leidraad - FAVV
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
IWT jaarverslag 2003
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV