Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 78 1.2. Dierengezondheid De voornaamste redenen tot controle zijn identifi catie en registratie, residu’s en hormonen (zie ook Deel 3, Hoofdstuk 4), erkenningen, dierengezondheid, invoer en uitvoer intracommunautair en uit derde landen, vervoer en bewegingen van dieren en dierenwelzijn. In totaal werden in 2003 tijdens 21.668 bedrijfsbezoeken 30.578 controles uitgevoerd. Tabel 3.8 : Overzicht verschillende soorten controles Aard van de controles Aantal Identifi catie en registratie 9.446 Residuen en contaminanten 1.580 Erkenningen 3.280 Dierenziekten 6.423 Import intracommunautair 599 Import derde landen 65 Export intracommunautair 3.367 Export derde landen 821 Transport 1.022 Dierenwelzijn 3.183 Andere 792 Totaal 30.578 Tabel 3.9. geeft een overzicht van de controles die bij operatoren werden uitgevoerd in het kader van de dierengezondheid. Ter gelegenheid van één controle van een operator kunnen uiteraard meerdere gereglementeerde onderwerpen gecontroleerd worden. Ten opzichte van 2002 waren er merkelijk minder controles bij rundvee en varkens en opvallend meer controles bij pluimvee. De reden hiervoor ligt bij de vogelpestcrisis.

Tabel 3.9 : Overzicht van de controles in het kader van dierengezondheid Daarbovenop werden nog 3.599 controles uitgevoerd, voornamelijk op andere diersoorten. De belangrijkste daarbij zijn gezelschapsdieren (797 controles), paarden (784 controles) en wilde of exotische dieren (371 controles). 1.2.1. Identifi catie- en registratiecontroles 1.2.1.1 Rundvee Totaal aantal controles in 2003 Runderen Varkens Pluimvee In 2003 waren in België 44.595 beslagen geregistreerd waaronder 14.657 melkveebedrijven. Hierop bevonden zich in het totaal 2.752.974 runderen. Schapen, geiten, hertachtigen Beslag / bedrijf 9.578 6.122 3.563 1.209 Handelaar 2.079 64 167 96 Vervoerder 663 239 46 115 Slachthuis 1.405 176 52 25 Verzamelplaats 562 2 8 27 Erkende dierenarts 37 7 11 Dierentuin 1 5 1 4 Andere 420 55 184 72 Totaal 2003 14.745 6.670 4.022 1.549 Bij elke inspectie van een rundveebedrijf gebeurt er in toepassing van de wettelijke voorschriften steeds een identifi catie- en registratiecontrole (I & R-controle). Deze controle kan op twee manieren worden uitgevoerd : ● Onder de vorm van een fysische controle waarbij daadwerkelijk een dier ter plaatse gecontroleerd wordt ; ● Onder de vorm van een administratieve controle waarbij de gereglementeerde documenten worden gecontroleerd. Vaak gebeurt dit ten gevolge van abnormaliteiten vastgesteld in het Sanitelsysteem. Ter gelegenheid van een (fysische) controle van één of meerdere dieren worden ook het bedrijfsregister en de identifi catiedocumenten van andere dieren gecontroleerd. 79

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Leidraad - FAVV
Deel LNE-MI - Favv
IWT jaarverslag 2003
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV