Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 86 Als nieuwe maatregel werden dit jaar alle geïmporteerde runderen ouder dan 24 maand onderworpen aan een bloedonderzoek met de gebruikelijke serumagglutinatietest én een indirecte Elisa test om een mogelijke insleep van brucellose via invoer zo snel mogelijk te kunnen vaststellen. Tabel 3.13. : Algemeen overzicht onderzoeken voor runderbrucellose In 2003 werden 58 runderen afgeslacht op verdenking van brucellose na een positieve agglutinatie en/of Elisa. 1.2.2.1.4. Rundertuberculose Aantal onderzoeken Aantal gecontroleerde beslagen Ringtest op melk 145.671 14.790 Serologisch onderzoek 920.713 25.775 Verwerpingen 3.758 De bestrijding van rundertuberculose berust hoofdzakelijk op de tuberculinatie bij aankoop (450.000 gecontroleerde runderen), systematisch post-mortem onderzoek uitgevoerd door dierenarts-keurders van het voedselagentschap (890.000 gecontroleerde runderen), onderzoek na autopsie van kadavers in de laboratoria voor diergeneeskundige diagnose en supplementaire intra-dermale tuberculinaties bij dieren afkomstig uit beslagen die mogelijk besmet zijn. Bij het minste vermoeden van letsels die op tuberculose kunnen wijzen, wordt een weefselstaal doorgestuurd naar een erkend laboratorium of het CODA voor verdere analyse. In het bedrijf van herkomst wordt ook verplicht een algemene tuberculinatie uitgevoerd bij alle runderen van het beslag. Tevens wordt een epidemiologisch onderzoek ingesteld. Ondanks het feit dat België sinds op 25 juni 2003 offi cieel vrij is van rundertuberculose , komt deze ziekte nog steeds voor in België. Het statuut ‘vrij van rundertuberculose’ laat immers toe dat nog maximum 0,1 % van alle beslagen uit de betrokken lidstaat nog één of meerdere runderen bevat die door tuberculose aangetast zijn. In 2003 werd rundertuberculose vastgesteld op 7 rundveebeslagen. In 5 haarden gebeurde een totale opruiming. Het totaal aantal opgeruimde runderen bedroeg hierbij 697 runderen. Eind 2003 stonden nog 2 haarden onder toezicht. In het kader van de epidemiologische bewaking van rundertuberculose werd op 3.799 beslagen een supplementaire algemene tuberculinatie toegepast waarbij 337.260 runderen getuberculineerd werden. Hierop reageerden 409 dieren positief. Bij het verplicht aankooponderzoek vertoonden 30 runderen een positieve tuberculinatiereactie. In het CODA werden verdachte tuberculoselesies van 278 runderen histopathologisch en bacteriologisch onderzocht. Hiervan waren 39 letsels positief bij cultuur. In 2003 werden in het kader van het tuberculose-bestrijdingsprogramma in totaal 1.014 runderen afgeslacht.

1.2.2.1.5. Enzoötische runderleucose De opsporing van runderleucose berust op bloedonderzoek bij aankoop, onderzoek van verdachte letsels bij keuring en autopsie, onderzoek van mengmelkstalen met behulp van een Elisa-test en het jaarlijks bloedonderzoek van één derde van de rundveebeslagen die niet via melkonderzoek gecontroleerd worden. België is offi cieel leucose-vrij sinds 1 juli 1999. In 2003 werd geen enkele haard vastgesteld. Tabel 3.14 : Algemeen overzicht onderzoeken voor runderleucose 1.2.2.1.6. Infectieuze boviene rhinotracheïtis De prevalentie van infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) in België is hoog. In 1998 werd een “nationale survey” uitgevoerd waarbij 552 bedrijven onderzocht werden. Slechts 22 % van de bedrijven waren volledig vrij van IBR. Dit waren dan nog vooral de kleine bedrijven. De bestrijding van IBR gebeurt in België op vrijwillige basis. De regelgeving voorziet de voorwaarden voor het toekennen en het behoud van de IBR-statuten. Tot op heden zijn er slechts een beperkt aantal veebeslagen die een IBR-vrije status hebben. Vaccinatie gebeurt op vrijwillige basis. Enkel merkervaccins zijn toegelaten. Het gebruik van merkervaccins laat toe om bij serologisch onderzoek na vaccinatie het onderscheid te maken tussen antistoff en tengevolge van de vaccinatie (gevaccineerd dier) of antistoff en gevormd door een natuurlijke besmetting met een wild veldvirus (geïnfecteerd dier). 1.2.2.2. Varkens 1.2.2.2.1. Ziekte van Aujeszky Aantal onderzoeken Aantal gecontroleerde beslagen Elisa op tankmelk 29.060 14.603 Serologisch onderzoek 252.622 9.284 Reeds 10 jaar geleden werd in België gestart met de verplichte bestrijding van de ziekte van Aujeszky. De bestrijding is gebaseerd op een verplichte vaccinatie met een merkervaccin en het selectief slachten van besmette varkens. Het einddoel is een volledige uitroeiing van het Aujeszkyvirus. De voorbije jaren werden grote vorderingen gemaakt in de bestrijding van de ziekte van Aujeszky. Het doel van het programma voor 2003 was dat alle beslagen met fokvarkens en 90 procent van de beslagen met uitsluitend vleesvarkens de vrije status (A3 of A4-statuut) zouden verwerven. 87

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv