Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 88 De eradicatie van de ziekte van Aujeszky is in 2003 succesvol verlopen. Vooral in de provincies met voorheen de hoogste prevalentie werd de grootste vooruitgang geboekt. Dankzij een goede medewerking van de sector hadden op 31 december 2003 reeds 95 procent van de varkensbeslagen het Aujeszky-vrij statuut verworven. Hierbij verkreeg 99 % van de bedrijven met fokvarkens en 91 % van de bedrijven met vleesvarkens het A3 of A4 statuut. Op 31 december 2003 waren nog slechts 42 Belgische varkensbedrijven besmet met het Aujeszkyvirus. Deze probleembedrijven zijn uitsluitend gelegen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. In de rest van België kon het verplichte vaccinatieschema voor de ziekte van Aujeszky reeds versoepeld worden. Aangezien het Belgisch eradicatieprogramma voor de ziekte van Aujeszky werd goedgekeurd door de Europese Commissie kunnen bij import of binnenkomend handelsverkeer van varkens bijkomende garanties geëist worden met betrekking tot deze ziekte. Dankzij de gunstige status in verband met de ziekte van Aujeszky kunnen Belgische varkens zonder problemen in het Europese handelsverkeer. Tabel 3.15 : Serologische onderzoeken Aujeszky Tabel 3.15. toont aan dat ingevolge de gunstige resultaten van het bestrijdingsprogramma er in 2003 beduidend minder testen werden uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. 1.2.2.2.2. Klassieke varkenspest Objectief 2003 Aujeszky serologie 2003 Aantal onderzoeken Toegangstest (verwerven A2-statuut) 4.157 349.000 Aannemingstest (verwerven A3 of A4 statuut) 64.137 Opvolgingstest (behoud A3 of A4 statuut) 496.000 394.081 Evaluatietest (probleembedrijven) 9.000 8.293 Controletest (opdracht FAVV) 17.000 9.606 Totaal 871.000 480.274 Naar aanleiding van het voorkomen van klassieke varkenspest bij everzwijnen in Duitsland en het Groot Hertogdom Luxemburg werd in 2002 in België preventief een observatiezone ingesteld langs de grens met bovenvermelde landen alsook met Frankrijk. Na het terugvinden van 1 viropositief everzwijn in november 2002, geschoten tijdens de jacht langs de grens met Duitsland, werd binnen de observatiezone langs de grens met Duitsland een besmet gebied afgebakend. In 2003 werd een intensief serologisch en virologisch onderzoek bij everzwijnen en gedomesticeerde varkens uitgevoerd ter controle van de beschermingsmaatregelen en om de besmetting van de varkensstapel met klassieke varkenspest in voorkomend geval zéér snel te kunnen detecteren. Meer informatie over het onderzoek bij everzwijnen is terug te vinden in Deel 4.

Bij de gedomesticeerde varkens werden onderzoeken uitgevoerd in het besmet gebied en het observatiegebied, bij import van fok- en gebruiksvarkens, bij beren in KI- en selectiecentra, bij prijskampen en fokvarkensveilingen en bij export van Belgische fokvarkens naar EG-landen of naar derde landen. Alle resultaten waren gunstig. Tabel 3.16 : Overzicht onderzoeken klassieke varkenspest Motief onderzoek Varken Everzwijn Aankoop 9.690 1 Controle positieve reactie 3 0 Diagnose 345 4 Export 826 0 Import 263 0 KI-centrum 2.219 0 Prijskamp 79 0 Screening 9 579 Risicogebied 2.957 4.431 Veiling 1.408 0 Verdenking 64 0 Totaal 17.863 5.015 Gezien de gunstige resultaten bij het onderzoek van everzwijnen en varkens zullen in 2004 een aantal preventieve maatregelen in de varkenssector opgeheven worden. 1.2.2.2.3. Salmonella Sinds 1 september 2002 loopt het ‘Begeleidingsprogramma Salmonella Varkens’ Dit programma heeft als doel het formuleren van praktische adviezen voor het beheersen en bestrijden van Salmonella op varkensbedrijven. In 2003 werden in het kader van dit project 8.276 bloedstalen onderzocht op antistoff en. Tevens werden 565 stalen bacteriologisch onderzocht. Hierbij werden 88 stalen (16 %) positief gevonden op Salmonella. Van een aantal positieve stalen werd de typering uitgevoerd. Varkensbedrijven waar een besmetting met Salmonella wordt vastgesteld kunnen zich laten begeleiden om de aanwezigheid van deze bacterie terug te dringen. Dit begeleidingsplan is in volle ontwikkeling en deelname is nog vrijwillig. In de nabije toekomst zal een verplichte Salmonellabestrijding opgestart worden op basis van de nieuwe Europese regelgeving. 89

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv