Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 96 Een R-statuut wordt toegekend aan dieren van een beslag indien uit de analyse van controlemonsters blijkt dat er residuen van toegelaten stoff en aanwezig zijn. Dit houdt in dat voor een periode van 8 weken er 1 op 10 dieren van dat beslag bij slachting op dat residu zal onderzocht worden. Dit gebeurt op kosten van de verantwoordelijke. Het H-statuut wordt toegekend aan dieren van een beslag waar verboden stoff en worden aangetroff en (dit kan zijn in fl esjes, of in spuiten, naalden e.d.) of waar dieren positief bevonden worden op residuen van verboden stoff en. Het statuut wordt aangebracht op de identifi catiedocumenten en dit voor een periode van 52 weken. Dusdanig gemerkte dieren mogen het bedrijf enkel verlaten om naar een binnenlands gelegen slachthuis te worden gebracht waar er dan 1 op 10 of een deel van 10 bemonsterd en onderzocht worden op kosten van de verantwoordelijke. Op grond van de enquêtes en de resultaten van het onderzoek, zijn opnieuw een aantal R- of H-statuten opgelegd aan veehouderijen. Aan 7 rundveehouderijen is een H-statuut opgelegd: twee maal op grond van verschillende groepen stoff en, tweemaal omwille van stoff en met hormonale werking, tweemaal omwille van corticosteroïde stoff en en éénmaal omwille van fenylbutazone (niet steroïdale ontstekingsremmer) ; 1 varkensbedrijf werd H-statuut opgelegd omwille van SEM, metaboliet van nitrofuraan. Aan 31 rundveehouderijen en 14 varkenshouderijen werd een R-statuut opgelegd. De reden betrof meestal antimicrobiële middelen, al dan niet in combinatie met ontstekingsremmers. Bij varkens ging het in een aantal gevallen ook om tranquillizers. Tabel 3.20 : Evolutie R- en H-statuten bij rundvee- en varkensbedrijven 2001 2002 2003 R - statuut H - statuut Rundveebedrijven Varkensbedrijven Rundveebedrijven Varkensbedrijven 11 36 6 1 47 7 38 24 5 3 62 8 31 14 7 1 45 8

1.3. Producten van dierlijke oorsprong 1.3.1. Erkende inrichtingen 1.3.1.1. Erkende opslagplaatsen Op 31 december 2000 waren 315 opslagplaatsen erkend voor het intracommunautair handelsverkeer (EG), op 31 december 2001 waren dit er 313, op 31 december 2002 waren het er 327 en op 31 december 2003 bedroeg het aantal 338. Figuur 3.3 : Erkenningen opslagplaatsen EG per provincie 60 9 68 2 38 1 27 9 20 60 20 3 7 2 7 1 23 9 11 17 - PCE West Vlaanderen 60 9 PCE Oost Vlaanderen 68 2 PCE Antwerpen 60 7 PCE Limburg 23 11 PCE Luik 17 3 PCE Luxemburg 9 - PCE Namen 7 1 PCE Henegouwen 38 1 PCE Vlaams Brabant 27 20 PCE Waals Brabant 9 3 PCE Brussel 20 2 TOTAAL 338 59 Op 31 december 2000 waren 44 opslagplaatsen erkend voor de nationale markt (geringe capaciteit), op 31 december 2001 waren dit er 47, op 31 december 2002 waren het er 56 en op 31 december 2003 bedroeg het aantal 59. 3 Opslagplaats EG Opslagplaats geringe capaciteit 97

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv