Views
4 years ago

Brochure Horeca - Favv

Brochure Horeca - Favv

2 Inhoudstafel Algemene

2 Inhoudstafel Algemene informatie ...................................................................................................................................................................... 3 Uw identificatiegegevens ............................................................................................................................................................. 5 De elektronische aangifte (www.foodweb.be): eenvoudig, snel en minder kans op fouten ............................... 6 De papieren aangifte ....................................................................................................................................................................17 Tarieven en de validatie van uw autocontrolesysteem (ACS) ........................................................................................18 Op naar een gevalideerd ACS voor uw horecazaak ...........................................................................................................20 Als u nog vragen hebt ..................................................................................................................................................................22

Algemene informatie Wat is het FAVV? Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft als opdracht te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Door controles te verrichten in de hele voedselketen streeft het FAVV ernaar: - het vertrouwen van de consumenten in uw producten te behouden; - eerlijke concurrentie tussen onze bedrijven te garanderen, en; - de buitenlandse markten te overtuigen van de kwaliteit van uw producten. Het FAVV maakt deel uit van uw beroepsleven. Het FAVV staat aan uw zijde in het streven naar een groter consumentenvertrouwen. Waarom moet ik een heffing betalen? Elke operator (vennootschap of natuurlijke persoon) die een of meer activiteiten uitoefent die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen, moet bijdragen aan de gedeeltelijke financiering van het FAVV. Daarom betaalt elke operator een jaarlijkse heffing. Dat is een bijdrage die zorgt voor een solidaire spreiding van een deel van de kosten van het algemene controleprogramma voor de voedselketen. Het FAVV wordt ook gefinancierd door de federale staat, door de Europese Commissie en door de inning van retributies voor aan derden verleende diensten. Wie valt onder de sector “HORECA”? Voor deze aangifte wordt onder sector ”HORECA” verstaan: elke vestigingseenheid waar aan de consument producten worden aangeboden die worden geserveerd, bereid, ontdooid of g eregenereerd voor onmiddellijke consumptie of om mee te nemen. Maken onder meer deel uit van die sector: Cafés, restaurants, hotels met restauratie, frituren, verbruikszalen, ambulante handelszaken die aan restauratie doen, grootkeukens, traiteurs, gelijkaardige verenigingen en inrichtingen (scholen die maaltijden aanbieden, OCMW, B&B’s, bars in sportclubs...). Let op! De uitbating van automaten valt niet onder de sector HORECA maar onder de sector DETAILHANDEL. Wie moet een aangifte indienen? Elke operator (vennootschap of natuurlijk persoon) vult per vestigingseenheid waar in 2012 een activiteit plaatsvindt (plaatsvond) een afzonderlijke aangifte in. Een vestigingseenheid is een aan de hand van een adres geografisch identificeerbare plaats waar of van waaruit ten minste één activiteit van de operator wordt beoefend. Wat moet ik aangeven? De aangifte moet worden ingediend voor een hoofdactiviteit die onder de bevoegdheid van het Agentschap valt. Onder hoofdactiviteit verstaat men de activiteit die de hoogste omzet oplevert. Let op! Voor sommige operatoren is de activiteit die onder de bevoegdheid van het Agentschap valt niet noodzakelijk de belangrijkste. Een tankstation kan bijvoorbeeld ook broodjes verkopen. In dat geval is de verkoop van broodjes wel van ondergeschikt belang maar wordt die activiteit door het FAVV toch beschouwd als een hoofdactiviteit die dus moet worden aangegeven. Algemene informatie 3

Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Businessplan 2005-2008 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Brochure Bescherm je gehoor! - Koninklijke Horeca Nederland
ProKeuSe Brochure - Professionele Keuken, Horeca, Grootkeuken ...
Horeca Starterskrant - Svh
Downloaden brochure Als u wordt gestalkt - Huiselijk Geweld
Download de brochure De Bloemschevaert
Brochure Duurzaamheidslening - Gemeente Lelystad
Brochure downloaden - Motorhuis
Brochure 'Zorgzwaartepakketten' - LOC
Voor onze algemene brochure klik hier of op ... - Kruisherenkapel
Brochure Arbeidsongeschikt? Hoe nu verder? - Avéro Achmea
Certificaten brochure - Markets from RBS
Brochure 'Zorgzwaartepakketten' - Landelijk Platform GGz
Brochure 'U moet worden gekeurd! En nu?' - Loyalis
WORKsmart-brochure - TomTom Business Solutions
Brochure Activiteitenbegeleiding september 2012 - Huize Het Oosten
Brochure (pdf) - Over KIT Global
Download de brochure - Rofra
12229 Robinson brochure 2012 046-051 Maldives.indd
12229 Robinson brochure 2012 132-137 Landskron.indd