Views
5 years ago

Brochure Horeca - Favv

Brochure Horeca - Favv

4 Hoe wordt het bedrag

4 Hoe wordt het bedrag van de heffing berekend? Operatoren die hun activiteit in 2012 hebben opgestart, betalen een vast bedrag voor de categorie waartoe hun hoofdactiviteit behoort. Voor operatoren die hun activiteit voor 2012 hebben opgestart, wordt de heffing 2012 berekend op grond van de aard en de o mvang van de activiteiten van de vestigingseenheid. Men steunt voor die berekening op de in 2011 beoefende activiteiten. De tarieven zijn weergegeven op pagina 18 van deze brochure en zijn ook beschikbaar op de website www.favv.be -> rubriek “Financiering van het FAVV -> Heffingen -> “Wat is het tarief van de heffing?”. Wat als ik geen aangifte indien? De aangifte per vestigingseenheid is wettelijk verplicht voor elke operator met een of meer activiteiten die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen. Als u geen aangifte indient, beschikt het FAVV niet over correcte gegevens voor de facturatie. Het FAVV is dan verplicht om u een factuur toe te sturen voor een bedrag dat overeenstemt met de gegevens waarover het beschikt. Dat kan eventueel het maximumtarief zijn dat voor uw sector is vastgelegd (art. 11, §3 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV). Bovendien zal het FAVV uw toelating schorsen. Wij wijzen u in dat verband ook op artikel 12 §2 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV: Wanneer wordt vastgesteld dat de operator zich verzet tegen de in artikel 15 bedoelde onderzoeken of deze bemoeilijkt, of onjuiste of onvolledige inlichtingen, documenten of aangiftes verstrekt, of deze niet verstrekt, worden, in voorkomend geval, de erkenning of toelating, toegekend aan de operator door de minister of door het Agentschap (…) opgeschort. Deze schorsing wordt betekend aan de operator en heeft o nmiddellijk uitwerking. Als u een aangifteformulier krijgt maar geen activiteiten beoefent die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen of als u die intussen hebt stopgezet, moet u de aangifte toch nog invullen. U moet dan het vakje “Geen enkele activiteit onder de controle van het FAVV” of “Stopzetting van de activiteit in 2011 of vroeger” aanvinken. Om definitief in orde te zijn, dient u de instructies op pagina 5 te volgen. Wat moet ik doen als ik zie dat ik een fout heb gemaakt in mijn aangifte? Voor verbeteringen of aanpassingen moet u zich wenden tot het contactcenter (02 545 50 75, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur). Als u uw factuur reeds hebt ontvangen, moet u een geargumenteerd bezwaar indienen. U doet dat per e-mail naar het mailadres heffingen@favv.be of per brief op volgend adres: FAVV – AC Kruidtuin - Kruidtuinlaan 55 – 1000 Brussel voordat de vervaldatum van de f actuur is verstreken. Bijkomende informatie hierover vindt u op pagina 22.

Uw identificatiegegevens Op het formulier Links in vak 2 van het aangifteformulier staan de identificatiegegevens van de maatschappelijke zetel van de onderneming; dit is het facturatieadres. Rechts in datzelfde vak staan de identificatie- gegevens van de vestigingseenheid (bedrijfszetel) waar de activiteit wordt beoefend waarvoor de heffing verschuldigd is. Die identificatiegegevens zijn de officiële gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Wat moet ik doen als de identificatiegegevens onjuist zijn? Als de gegevens van de maatschappelijke zetel of de vestigingseenheid onjuist zijn: • vult u uw aangifte toch in • vinkt u ook het overeenstemmende vakje “Aankruisen indien foutieve gegevens” aan • meldt u de wijzigingen/verbeteringen aan de KBO (u wendt zich hiervoor tot een ondernemingsloket). Het FAVV heeft rechtstreeks toegang tot die gegevens. Uitzonderingen • Het FAVV kent soms controlepuntnummers toe die beginnen met het cijfer 9, bijvoorbeeld aan bedrijfsrestaurants. Die nummers hebben voor het Agentschap dezelfde functie als een door de KBO toegekend vestigingseenheidsnummer (VEN). • In dat geval moeten de wijzigingen worden doorgegeven aan het FAVV, bij voorkeur bij middel van de elektronische toepassing ”Foodweb” op het adres www.foodweb.be (zie folder)*. Via Foodweb kunt u: online uw eigen dossier bij het FAVV inkijken zich registreren bij het FAVV wijzigingen van uw administratieve gegevens doorgeven online uw aangifte indienen Nieuw in 2012 Vanaf 2012 zijn er twee mogelijkheden om toegang te krijgen tot het beveiligde gedeelte van Foodweb: u kunt zich identificeren met uw eID (elektronische identiteitskaart) of u kunt uw FAVV-nummer en het wachtwoord “FAVV-FIN” gebruiken die vermeld zijn in de begeleidende brief bij het aangifteformulier. Let op! Uw activiteiten registreren! Naast uw identificatiegegevens moet het FAVV ook de aard kennen van de activiteiten die u beoefent. Bij elke verandering van activiteit of bij registratie van een nieuwe activiteit moet u eveneens gebruik maken van Foodweb. Activiteiten opstarten, stopzetten of hervatten Deze stappen zijn nodig telkens wanneer activiteiten in de voedselketen worden opgestart, stopgezet of hervat. U vindt hierover meer informatie op de website www.favv.be -> rubriek “Financiering van het FAVV -> Heffingen -> “Wie moet aangeven?”. *Wijzigingen/verbeteringen kunnen altijd worden gemeld aan de Provinciale controle-eenheid (PCE) van uw provincie. U gebruikt daarvoor het registratieformulier dat u vindt op www.favv.be, rubriek “Beroepssectoren”, en dan “Erkenningen, toelatingen en registraties”). Uw identificatiegegevens www.foodweb.be 5

Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
ProKeuSe Brochure - Professionele Keuken, Horeca, Grootkeuken ...
Brochure 'Zorgzwaartepakketten' - LOC
Brochure Duurzaamheidslening - Gemeente Lelystad
Brochure downloaden - Motorhuis
Voor onze algemene brochure klik hier of op ... - Kruisherenkapel
Businessplan 2005-2008 - Favv
WORKsmart-brochure - TomTom Business Solutions
Brochure Activiteitenbegeleiding september 2012 - Huize Het Oosten
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Brochure Bescherm je gehoor! - Koninklijke Horeca Nederland
Download hier de brochure (pdf). - Adverteren bij Reed Business.nl
Downloaden brochure Als u wordt gestalkt - Huiselijk Geweld
Horeca Starterskrant - Svh
Brochure (pdf) - Over KIT Global
Download de brochure - Rofra
Download Brochure - Finan
Voor meer informatie download u hier de brochure - Rijnmondwarmte
Brochure Arbeidsongeschikt. Hoe nu verder - De Goudse ...
12229 Robinson brochure 2012 028-033 EloundaBay.indd
12229 Robinson brochure 2012 114-119 Pamfilya.indd
12229 Robinson brochure 2012 150-155 Schweizerhof.indd
Brochure Bijzonder, NAJAAR/winter 2009