Views
4 years ago

PCCB/S1/CKS/805795 - Favv

PCCB/S1/CKS/805795 - Favv

PCCB/S1/CKS/805795 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding Referentie PCCB/S1/CKS/805795 Datum 05/01/2012 Huidige versie 1.0 Van toepassing vanaf Datum publicatie Trefwoorden Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie, intracommunautair handelsverkeer, VDE, diervoeding Opgesteld door Goedgekeurd door Keppens Christophe, Attaché Diricks Herman, Directeur-generaal Controlebeleid 1. Doel In deze instructie worden de verschillende stappen verduidelijkt voor het intracommunautair handelsverkeer van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE). Dit omvat dus zowel de verzending (vanuit België naar een lidstaat) als de verwerving (vanuit een lidstaat naar België). 2. Toepassingsgebied Deze instructie is van toepassing op het intracommunautair handelsverkeer van VDE bestemd voor diervoeding. Dit omvat voeder voor gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. Deze instructie is niet van toepassing op VDE voor andere bestemmingen, deze bestemmingen vallen immers niet onder de bevoegdheid van het FAVV. VDE die bestemd zijn voor valorisatie door compostering of biogasproductie, de vervaardiging van meststoffen of bodemverbeteraars of voor verwijdering (bv. verbranding) vallen onder de bevoegdheid van de gewestelijke overheden. Verwerkte dierlijke bijproducten bestemd om te worden gebruikt voor diagnose, onderwijs, onderzoek en bijzondere vervoederingsdoeleinden vallen onder de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gewestelijke diensten en de FOD staan in voor het beheer van de TRACES-berichten voor intracommunautaire zendingen van dergelijke producten. 3. Referenties 3.1. Wetgeving Koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector. Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten).

Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
PCCB/S1/LSW/575349 - Favv
Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van ... - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Bijlage 1 - Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een ... - Favv
PCCB/S3/KBS/974089 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv