Views
5 years ago

Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor levende dieren en producten van dierlijke oorsprong ingevoerd uit derde landen naar het Belgische grondgebied Referentie PCCB/S4/JVS/973640 Datum 19/12/2012 Huidige versie 1.0 Van toepassing vanaf Datum publicatie Trefwoorden Invoer, levende dieren, producten, derde landen, machtiging, harmonisatie Opgesteld door Goedgekeurd door Van Seghbroeck Jan, attaché Diricks Herman, Directeur-generaal 1. Doel Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren in te lichten aangaande de gevallen waar een invoer- machtiging is vereist bij de invoer van dieren en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen. 2. Toepassingsgebied Levende dieren en producten van dierlijke oorsprong verzonden uit derde landen naar het Belgische grondgebied. Deze omzendbrief is niet van toepassing op: • persoonlijke zendingen producten van dierlijke oorsprong • postpakketten en colliverkeer 3. Referenties (1) Beschikking 2007/275/EG van de Commissie van 17 april 2007 betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan. (2) Beschikking 2004/839/EG van de Commissie van 3 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor het niet-commerciële vervoer van jonge honden en katten uit derde landen naar de Gemeenschap (3) Besluit 2011/163/EU van de Commissie van 16 maart 2011 tot goedkeuring van de door derde landen ingediende plannen overeenkomstig artikel 29 van richtlijn 96/23/EG van de Raad. (4) Verordening (EG) Nr. 136/2004 van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling van procedures voor de veterinaire controles in de grensinspectieposten van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen.

Deel LNE-MI - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief aan de dames en heren - dierenartsen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV