Views
4 years ago

Verslag - Favv

Verslag - Favv

Finaal rapport -

Finaal rapport - Proficiency Test Karkasswabs 2012 |NRL Levensmiddelen microbiologie | Deze interlaboratorium studie was bestemd voor de laboratoria erkend door het FAVV, in het kader van het behoud van hun erkenning. 1. Verloop Verloop van van de de studie studie Dinsdag 20 november 2012 . . . Transport van de pakketten door een chauffeur van het WIV naar de dispatchingcentra (Melle en Gembloux) . Opstarten van de analyses voor Y. enterocolitica door de laboratoria Woensdag 21 november 2012 Opstarten van de analyses voor E. coli O157:H7 door de laboratoria Maandag 10 december 2012 Doorsturen van resultaten Maandag 7 januari 2013 Tussentijds verslag doorgestuurd aan de laboratoria door het WIV Elk pakket bestemd naar de verschillende laboratoria bevatte: • het nummer van het laboratorium • 6 stomacherzakken (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3C) met elk 1 karkasswab • temperatuurscontrole registratieapparaat (voor de meeste laboratoria) • een koelelement • de instructies Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. 2

Finaal rapport - Proficiency Test Karkasswabs 2012 |NRL Levensmiddelen microbiologie | Tien laboratoria hebben aan de proficiency test deelgenomen. Drie laboratoria hebben de detectie van Y. enterocolitica niet uitgevoerd. ILVO – VOEDING Melle SGS Antwerpen SILLIKER Merville, France QUALITY PARTNER Herstal FLVVM Melle SERVACO FOOD CONTROL Wetteren LFSAGx Gembloux ISP Brussel AGRO-ANALYSES Metz, France CHEMIPHAR Brugge 2. Mater Materieel Mater Materieel ieel en en methode methode van van enting enting van van swabs swabs Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. 3

en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Brochure Horeca - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
cfr. bijlage 1 - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
42 VVI25: E. coli in karkassen en versneden vlees ... - Favv