Views
5 years ago

Verslag - Favv

Verslag - Favv

Finaal rapport -

Finaal rapport - Proficiency Test Karkasswabs 2012 |NRL Levensmiddelen microbiologie | 5. Resultaten esultaten van de de laboratoria Te verwachten resultaat : Staal Staal Staal 1a/1b 1a/1b E. coli O157:H7 – Yersinia enterocolitica + Staal Staal 2a/2b 2a/2b E. coli O157:H7 – Yersinia enterocolitica – Staal Staal 3a/3b 3a/3b E. coli O157:H7 + Yersinia enterocolitica – Yersinia Yersinia Yersinia Yersinia enterocolitica enterocolitica enterocolitica enterocolitica E. E. E. E. coli coli coli coli O157:H7 O157:H7 stalen stalen 1 2 3 1 2 3 n° n° labo labo labo 2 / / / afwezig afwezig aanwezig 4 aanwezig afwezig afwezig afwezig afwezig aanwezig 5 aanwezig afwezig afwezig afwezig afwezig aanwezig 10 aanwezig afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig 11 aanwezig afwezig afwezig afwezig afwezig aanwezig 14 afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig 17 / / / afwezig afwezig aanwezig 21 aanwezig afwezig afwezig afwezig afwezig aanwezig 24 / / / afwezig afwezig aanwezig 28 aanwezig afwezig afwezig afwezig afwezig aanwezig / : niet deelgenomen voor deze analyse .... : resultaat niet conform Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. 6

Finaal rapport - Proficiency Test Karkasswabs 2012 |NRL Levensmiddelen microbiologie | 6. Conclusi Conclusies Conclusi es Eén van de zeven deelnemers heeft Y. enterocolitica niet gedetecteerd. Betreffende E. coli O157:H7, hebben twee van de tien deelnemers de bacterie niet gedetecteerd. Voor beide proficiency testen (Y. enterocolitica en E. coli 0157:H7) was er geen valse positief resultaat. Een tussentijds verslag werd aan de laboratoria in januari elektronisch doorgestuurd. Het finale verslag werd op 4 februari elektronisch doorgestuurd, of via de post na aanvraag. De volgende proficiency test “detectie van Yersinia enterocolitica - E. coli O157:H7 op karkasswabs» zal in november 2013 georganiseerd worden. Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. 7

en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Prioriteiten - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Brochure Horeca - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Deel LNE-MI - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
mvo Verslag 2008 - RWE.com
FInAnCIEEl VERSlAG - UCB
Volledig Maatschappelijk verslag - Kpn