Views
5 years ago

Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...

Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...

Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de beslissingsboom voor de verwerving en het behoud van de Maedi- Visna/CAE vrije status. Referentie PCCB/S2/LVH/710644 Datum 28/07/2011 Huidige versie 1.0 Van toepassing vanaf 01/08/2011 Trefwoorden Maedi-Visna – CAE – verwerving – behoud – vrije status – beslissingsboom Opgesteld door Goedgekeurd door Vanholme, Luc, attaché Diricks, Herman, directeur-generaal 1. Doel In deze nota wordt de procedure voor de verwerving en het behoud van de Maedi Visna of CAE vrije status verder toegelicht in het bijzonder wat de te volgen teststrategie betreft en de gevolgen van de resultaten voor de kwalificatie. 2. Toepassingsgebied Vrijwillig programma voor de bestrijding van Maedi-Visna bij schapen en de bestrijding van virale caprine arthritis en encephalitis. 3. Referenties 3.1. Wetgeving Het koninklijk besluit van 24 maart 1993 betreffende de inrichting van de zwoegerziektebestrijding bij het schaap Het koninklijk besluit van 27 november 1997 betreffende de inrichting van de bestrijding van de virale caprine artritis encefalitis. 3.2. Andere Niet van toepassing. 4. Definities en afkortingen AGID/ID Agar Gel ImmunoDiffusie test CAE Caprine Arthritis Encephalitis ELI-test indirecte ELISA MV Maedi Visna, zwoegerziekte bij schapen PCR Polymerase Chain Reaction test

Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van de ...
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Deze omzendbrief - rkw
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief - Scholengroep Brugge-Oostkust
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
Analyse van de vragenlijsten met betrekking tot de ...