Views
5 years ago

FAQ Autocontrole - Favv

FAQ Autocontrole - Favv

10. • Vraag PB 07 –

10. • Vraag PB 07 – FAQ INTERNET – REV 16 – 2007 - 10/76 Ontvangen de operatoren een attest bij hun « registratie » bij het FAVV? • Antwoord Indien de activiteit van de operator een toelating of erkenning vereist, informeert het FAVV het bedrijf via een brief dat er hem een toelating of erkenning wordt verleend. Bij een eenvoudige registratie wordt eveneens een brief die de registratie bevestigt , verzonden naar de operator. In de sectoren horeca en detailhandel wordt bovendien een attest van toelating of registratie verzonden dat uitgehangen moet worden. Tijdens de audit controleert de auditor de aanwezigheid van de brief voor de toelating of de erkenning in de inrichting. In het geval van een registratie is de aanwezigheid van de activiteit in de database van het FAVV voldoende. In de horeca en de detailhandel controleert de auditor ook of het attest voor de toelating of de registratie wordt uitgehangen. 11. • Vraag Waar kan het ondernemingsnummer van een operator worden teruggevonden? • Antwoord De ondernemingsnummers zijn beschikbaar op de website van het Agentschap (Beroepssectoren > Erkenningen, toelatingen en registratie > Foodweb). De ondernemingsnummers zijn ook beschikbaar op de website van de Kruispuntbank der ondernemingen (http://kbo-bce-ps.mineco.fgov.be/). Een opzoeking via naam, benaming of een gecombineerde opzoeking met de postcode en/of het soort bedrijf dient te worden gedaan. De op deze manier verkregen inlichtingen worden aangeboden in de vorm van een tabel waarvan de eerste kolom het ondernemingsnummer bevat. Bovendien worden volgens de klassieke manier de ondernemingsnummers voorgesteld als de BTW-nummers voorafgegaan door een “0”. 12. • Vraag Waar kunnen vestigingsnummers worden teruggevonden? • Antwoord De vestigingsnummers zijn beschikbaar op de website van het Agentschap (Beroepssectoren > Erkenningen, toelatingen en registratie > Foodweb).

PB 07 – FAQ INTERNET – REV 16 – 2007 - 11/76 De vestigingsnummers zijn ook beschikbaar op de website van de Kruispuntbank der ondernemingen (http://kbo-bce-ps.mineco.fgov.be/). Doe vervolgens een opzoeking via naam, benaming of eventueel een gecombineerde opzoeking met postcode en/of soort onderneming. De op deze manier verkregen inlichtingen worden aangeboden in de vorm van een tabel waarvan de laatste kolom het "aantal vestigingseenheden" herneemt. Als u op het aantal klikt, verschijnt er een nieuwe tabel waarin de vestigingsnummers worden weergegeven. 13. • Vraag Wat is het verschil tussen ijking, kalibratie en verificatie van de meettoestellen? • Antwoord In het kader van de validatie van de autocontrolesystemen, zijn de verificatie en de justering twee belangrijke handelingen. Daarentegen is ijking niet van toepassing in het kader van de validatie van de autocontrolesystemen. Verificatie (Fr. : Vérification, Eng. : Verification) : bevestiging met tastbare bewijzen dat aan de specifieke voorschriften werd voldaan (ISO 9000:2000, 3.8.4). Justering (Fr. : Ajustage, Eng. : Adjustment) : handeling die bedoeld is om een meettoestel in staat van werking te brengen die overeenstemt met het gebruik (VIM:1993, International vocabulary of basic and general terms in metrology, issued by SIPM, IEC, IFCC, ISO,IUPAC, IUPAP and OIML). Vaak wordt de term kalibratie verkeerdelijk gebruikt in plaats van justering. In het kader van de validatie van autocontrolesystemen, kan de justering vervangen worden door een wijziging van de gemeten waarde ter compensatie van een systematische fout. Voorbeeld 1 : de goede werking van een pH-meter wordt nagezien aan de hand van een gegarandeerde standaard pH-oplossing, waarvan de waarde dicht bij de pH ligt die door de operator moet worden gemeten (zie gebruiksaanwijzing van de pH-meter). Indien de gemeten waarde niet overeenstemt met de gegarandeerde pH van de standaardoplossing, is een justering nodig (zie gebruiksaanwijzing) zodat de pH-meter een goede meting weergeeft. Voorbeeld 2 : de goede werking van een thermometer wordt geverifieerd door kokend water en smeltend ijs. Als de thermometer systematisch meer dan 3°C aanduidt dan wat men verwacht, kan gezien de fout systematisch voorkomt, de thermometer worden gebruikt rekening houdende met de vastgestelde afwijking (indien de fout niet systematisch voorkomt, moet de thermometer worden vervangen of hersteld).

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Brochure Horeca - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Prioriteiten - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
Vinçotte Agrifood - Verantwoordelijkheid van riek tot vork
Klik hier voor het rapport - Nederlands Verbond van de Groothandel
Duurzaam voorraadbeheer - Nederlands Verbond van de Groothandel
FAQ Autocontrole - Favv
Autocontrole - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
FAQ - Gids voor autocontrole van de primaire dierlijke ... - Codiplan
FAQ - Gids voor de autocontrole in de slagerij - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv