Views
5 years ago

FAQ Autocontrole - Favv

FAQ Autocontrole - Favv

19. • Vraag PB 07 –

19. • Vraag PB 07 – FAQ INTERNET – REV 16 – 2007 - 16/76 worden geregistreerd. Het feit dat zij samen met de verkochte planten ook meststoffen aan de consument verstrekken, verandert daar niets aan. Daarentegen kunnen operatoren die bestrijdingsmiddelen, meststoffen, voor de uitplant in volle grond bestemde planten, plantgoed en zaaizaad verkopen niet als gewone bloemenhandelaars worden beschouwd. Zij vallen onder de « autocontroleregelgeving » en moeten bij het Agentschap bekend zijn. Moeten tuincentra een autocontrolesysteem opzetten? • Antwoord 20. • Vraag Tuincentra die bestrijdingsmiddelen, meststoffen, voor de uitplant in volle grond bestemde planten, plantgoed en zaaizaad verkopen, vallen onder de « autocontroleregelgeving » en moeten bij het Agentschap bekend zijn. Moeten tuin- en parkaannemers een autocontrolesysteem opzetten? • Antwoord Tuin- en parkaannemers die zich alleen bezighouden met het onderhouden van parken en siertuinen vallen niet onder de « autocontroleregelgeving » en moeten niet bekend zijn bij het Agentschap , zelfs als in het kader van deze onderhoudsactiviteiten zij zelf meststoffen, pesticiden, sierplanten waarvoor geen plantenpaspoort vereist is gebruiken. Tuin- en parkaannemers die zich alleen bezighouden met het onderhouden van parken en siertuinen vallen echter wel onder de « autocontroleregelgeving » en moeten bekend zijn bij het Agentschap , indien zij in het kader van deze onderhoudsactiviteiten sierplanten waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is gebruiken (PL99: Tuinaannemer - AC123: Aanleg/onderhoud tuinen, parken - PR113 : Sierplanten waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is). Als die aannemers bovendien meststoffen aan anderen verkopen, bestrijdingsmiddelen aan anderen verkopen, of zelf voor de uitplant in volle grond bestemde planten, … telen en/of aan anderen verkopen, vallen die activiteiten ook onder de « autocontroleregelgeving » en moeten zij bij het Agentschap bekend zijn.

21. • Vraag PB 07 – FAQ INTERNET – REV 16 – 2007 - 17/76 Kunnen andere gegevens in plaats van dan het lotnummer gebruikt worden om de traceerbaarheid van de producten te garanderen? • Antwoord 22. • Vraag Verschillende gegevens moeten geregistreerd worden in het kader van de traceerbaarheid van de producten (ontvangst- of leveringsdatum, geleverde of ontvangen hoeveelheden, adres van de inrichting die levert of producten ontvangt,...). Eén van deze gegevens is de identificatie van producten. Dit kan gebeuren via het lotnummer, maar eveneens via andere pertinente middelen zoals de uiterste verbruiksdatum. Moet het watergebruik worden opgenomen in de HACCP-studie? • Antwoord 23. • Vraag Het watergebruik moet worden opgenomen in de HACCP-studie ongeacht of het gaat om leidingwater, putwater, gerecycleerd water,… Kan een inrichting waarvan de « afdelingen » elk afzonderlijk het maximum aantal VTE om aanspraak te maken op de « versoepelingen » niet overschrijden maar waarvan het totaal aantal VTE van alle afdelingen samen deze grens wel overschrijdt, in aanmerking komen voor de versoepelingen? • Antwoord 24. • Vraag Als de afdelingen verschillende juridische entiteiten zijn, bepaalt het aantal VTE per « afdeling » of de « afdelingen » aanspraak maken op de « versoepelingen ». Als de verschillende « afdelingen » deel uitmaken van één enkele juridische entiteit bepaalt de som van de VTE van de verschillende « afdelingen » of de fabriek aanspraak kan maken op de « versoepelingen ». Mag een operator gidsen/documenten gebruiken die in een andere taal dan het Nederlands, Frans of Duits zijn opgesteld om zijn autocontrolesysteem uit te werken?

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Brochure Horeca - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Prioriteiten - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Vinçotte Agrifood - Verantwoordelijkheid van riek tot vork
Klik hier voor het rapport - Nederlands Verbond van de Groothandel
Duurzaam voorraadbeheer - Nederlands Verbond van de Groothandel
FAQ Autocontrole - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
Autocontrole - Favv
FAQ - Gids voor autocontrole van de primaire dierlijke ... - Codiplan
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
FAQ - Gids voor de autocontrole in de slagerij - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv