Views
5 years ago

FAQ Autocontrole - Favv

FAQ Autocontrole - Favv

• Antwoord PB 07 –

• Antwoord PB 07 – FAQ INTERNET – REV 16 – 2007 - 44/76 Ja, indien de inrichting enkel voorverpakte levensmiddelen en/of niet zeer bederfelijke levensmiddelen in de handel brengt; nee, indien de inrichting andere levensmiddelen in de handel brengt.

IX. OCI 1. 2. 3. • Vraag PB 07 – FAQ INTERNET – REV 16 – 2007 - 45/76 Worden de auditoren van de OCI’s erkend door het FAVV? • Antwoord Nee. Het Agentschap kwalificeert geen auditoren. Dit is en blijft een aangelegenheid van de OCI's zelf. Het Agentschap verzamelt wel de gegevens omtrent de door de OCI's gekwalificeerde auditoren maar dat mag nooit gezien worden alsof het Agentschap deze zou gekwalificeerd hebben. De situatie is speciaal voor de audits in de slachthuizen en de uitsnijderijen. Als deze bedrijven beroep doen op een erkende OCI om hun autocontrolesysteem te laten valideren dan zal deze OCI een zelfstandige dierenarts als auditor moeten selecteren waarbij deze dierenarts eerst een overeenkomst met FAVV moet ondertekend hebben om audits bij deze bedrijven uit te kunnen voeren. • Vraag Mag een OCI afwijken van de op auditoren betrekking hebbende voorschriften die zijn opgenomen in het besluit over « autocontrole », wanneer ze audits uitvoert in bedrijven waar de werking en de toegepaste fabricageprocédés zeer eenvoudig zijn? • Antwoord Neen, de voorschriften die in dit besluit zijn opgenomen vormen de minimale basis. Als de sectorgids daarnaast nog bijkomende voorschriften vastlegt, moeten ook die worden nageleefd. • Vraag Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen? • Antwoord Nee. Er zijn geen modelcertificaten. Wel is de minimum inhoud van een certificaat beschreven in de procedure van het FAVV tot erkenning van de OCI's. De procedure is beschikbaar op de website van het FAVV (2010/276/PCCB PB 07 - P 03).

Leidraad - FAVV
Brochure Horeca - Favv
Beknopte versie - Favv
Prioriteiten - Favv
7 posters - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Autocontrole - Favv
FAQ - Favv
Leidraad - Favv