Views
5 years ago

FAQ Autocontrole - Favv

FAQ Autocontrole - Favv

20. • Vraag PB 07 –

20. • Vraag PB 07 – FAQ INTERNET – REV 15 – 2007 - 16/78 waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is gebruiken (PL99: Tuinaannemer - AC123: Aanleg/onderhoud tuinen, parken - PR113 : Sierplanten waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is). Als die aannemers bovendien echter meststoffen aan anderen verkopen, bestrijdingsmiddelen aan anderen verkopen, of zelf voor de uitplant in volle grond bestemde planten, … telen en/of aan anderen verkopen, vallen die activiteiten wel ook onder de « autocontroleregelgeving » en moeten zij bij het Agentschap bekend zijn. Kunnen andere gegevens dan het lotnummer gebruikt worden om de traceerbaarheid van de producten te garanderen? • Antwoord 21. • Vraag Verschillende gegevens moeten geregistreerd worden in het kader van de traceerbaarheid van de producten. Eén van deze gegevens is de identificatie van producten. Dit kan gebeuren via het lotnummer, maar eveneens via andere pertinente middelen zoals de uiterste verbruiksdatum. Moet het watergebruik worden opgenomen in de HACCP-studie? • Antwoord 22. • Vraag Het watergebruik moet worden opgenomen in de HACCP-studie ongeacht of het gaat om leidingwater, putwater, gerecycleerd water,… Kan een inrichting waarvan de « afdelingen » elk afzonderlijk het maximum aantal VTE om aanspraak te maken op de « versoepelingen » niet overschrijden maar waarvan het totaal aantal VTE van alle afdelingen samen deze grens wel overschrijdt, in aanmerking komen voor de versoepelingen? • Antwoord Als de afdelingen verschillende juridische entiteiten zijn, bepaalt het aantal VTE per « afdeling » of de « afdelingen » aanspraak maken op de « versoepelingen ». Als de verschillende « afdelingen » deel uitmaken van één enkele juridische entiteit bepaalt de som van de VTE van de verschillende « afdelingen » of de fabriek aanspraak kan maken op de « versoepelingen ».

23. • Vraag PB 07 – FAQ INTERNET – REV 15 – 2007 - 17/78 Mag een operator gidsen/documenten gebruiken die in een andere taal dan het Nederlands, Frans of Duits zijn opgesteld om zijn autocontrolesysteem uit te werken? • Antwoord 24. • Vraag Ja. De operatoren mogen alle documenten gebruiken die ze als relevant beschouwen om hun autocontrolesysteem uit te werken. Echter de Nederlandse, Franse of Duitse documenten (in overeenstemming met de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken) moeten ter beschikking zijn zodat de controleurs/inspecteurs van het FAVV de goede werking van het autocontrolesysteem en de relevantie kunnen nagaan. Kan een operator in het kader van het opstarten van de autocontrole gebruik maken van procedures/instructies/formulieren opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans of Duits? • Antwoord 25. • Vraag Ja. Dit kan zelfs zeer nuttig blijken als de operator beroep doet op allochtoon personeel dat de nationale talen niet machtig is. Echter leesbare Nederlandse, Franse of Duitse documenten (in overeenstemming met de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken) moeten ter beschikking zijn zodat de controleurs/inspecteurs van het FAVV de goede werking van het autocontrolesysteem kunnen nagaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door tweetalige documenten. Welke specifieke traceerbaarheidsgegevens moeten beschikbaar zijn voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong? • Antwoord Naast de algemene voorschriften in verband met traceerbaarheid legt de regelgeving (verordening 931/2011) specifieke voorschriften vast voor al dan niet verwerkte levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Die moeten door de operatoren worden nageleefd. De operatoren moeten over de volgende gegevens beschikken en die verstrekken aan de andere operatoren aan wie zij de levensmiddelen van dierlijke oorsprong leveren:

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Brochure Horeca - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
Vinçotte Agrifood - Verantwoordelijkheid van riek tot vork
Klik hier voor het rapport - Nederlands Verbond van de Groothandel
Duurzaam voorraadbeheer - Nederlands Verbond van de Groothandel
FAQ Autocontrole - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
Autocontrole - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
FAQ - Gids voor autocontrole van de primaire dierlijke ... - Codiplan
FAQ - Gids voor de autocontrole in de slagerij - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
FAQ retributies - Favv