Views
5 years ago

FAQ Autocontrole - Favv

FAQ Autocontrole - Favv

26. • Vraag PB 07 –

26. • Vraag PB 07 – FAQ INTERNET – REV 15 – 2007 - 18/78 • een nauwkeurige beschrijving van de levensmiddelen, • het volume of de hoeveelheid van de levensmiddelen, • de naam en het adres van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf waaruit de levensmiddelen zijn verzonden, • de naam en het adres van de verzender (eigenaar), indien verschillend van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf waaruit de levensmiddelen zijn verzonden, • de naam en het adres van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf waarnaar de levensmiddelen worden verzonden, • de naam en het adres van de ontvanger (eigenaar), indien verschillend van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf waarnaar de levensmiddelen worden verzonden, • een referentie ter identificatie van de partij of zending, naargelang het geval, • de datum van verzending. De operator voor wie de levensmiddelen van dierlijke oorsprong bestemd zijn moet die informatie uiterlijk op het tijdstip waarop hij ze ontvangt in zijn bezit hebben. Deze verplichting is niet van toepassing op levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten. Bij audits van autocontrolesystemen moet worden nagegaan of deze voorschriften worden nageleefd. Welke specifieke gegevens moeten beschikbaar zijn voor bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong? • Antwoord De regelgeving (verordening 853/2004) schrijft voor dat specifieke informatie beschikbaar moet zijn over bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong. De volgende gegevens moeten beschikbaar zijn en worden verstrekt aan de operator voor wie de bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong bestemd zijn: • de productiedatum (een precieze dag), namelijk: - de datum van het slachten voor karkassen, halve karkassen en voor- en achtervoeten, - de datum van het doden voor vrij wild, - de datum van het oogsten of vangen voor visserijproducten, - de datum van het verwerken, uitsnijden, hakken of bereiden, naargelang het geval, voor andere levensmiddelen van dierlijke oorsprong. • de datum van invriezing (een precieze dag), als deze verschillend is van de productiedatum.

27. • Vraag PB 07 – FAQ INTERNET – REV 15 – 2007 - 19/78 De operator voor wie de bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong bestemd zijn moet uiterlijk op het tijdstip waarop hij ze ontvangt in het bezit zijn van die gegevens. Wanneer een levensmiddel wordt gemaakt van een partij grondstoffen met verschillende productie- en invriesdata, moet de oudste productie- en/of invriesdatum worden verstrekt. Dat voorschrift geldt tot het stadium waarin een levensmiddel een conforme etikettering krijgt voor overdracht aan de consument of wordt gebruikt voor een bijkomende verwerking (het levensmiddel moet dan worden verhit en/of gerookt en/of gezouten en/of gerijpt en/of gedroogd en/of gemarineerd en/of geëxtraheerd en/of geëxtrudeerd). Dat voorschrift geldt niet voor levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten. Het geldt evenmin wanneer producenten rechtstreeks leveren aan de consumtent of wanneer detailhandelaars leveren aan de consument of plaatselijk en in beperkte mate aan andere operatoren (niet meer dan 30 % van de omzet en over een afstand van niet meer dan 80 km). Bij audits van autocontrolesystemen moet worden nagegaan of die voorschriften worden nageleefd. Bij de controle van een CCP werd alleen genoteerd dat de controle werd uitgevoerd. Volstaat dat? • Antwoord 28. • Vraag Neen. Men moet kunnen uitmaken wie de controle heeft verricht, wanneer de controle werd verricht, wat werd gecontroleerd, wat het resultaat van de controle was, welke acties worden ondernomen bij een non-conformiteit. Let op : in geval van versoepelingen heeft de registratie van deze gegevens alleen betrekking op de non-conformiteiten. Mag men aan het Agentschap een audit ter validatie van het autocontrolesysteem vragen voor om het even welke activiteit? • Antwoord Het Agentschap voert per definitie op verzoek audits ter validatie van autocontrolesystemen uit voor alle activiteiten waarvoor het een controlebevoegdheid heeft ongeacht of die activiteiten onder een goedgekeurde gids vallen of dat nog geen gids werd goedgekeurd. Als een gids beschikbaar is, voert het Agentschap de audit uit op basis van die gids of zonder gids al naargelang de operator zijn auditcontrolesysteem wel of niet op basis van die gids heeft ontwikkeld en ingesteld.

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Brochure Horeca - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
Vinçotte Agrifood - Verantwoordelijkheid van riek tot vork
Klik hier voor het rapport - Nederlands Verbond van de Groothandel
Duurzaam voorraadbeheer - Nederlands Verbond van de Groothandel
FAQ Autocontrole - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
FAQ - Gids voor de autocontrole in de slagerij - Favv
Autocontrole - Favv
FAQ - Gids voor autocontrole van de primaire dierlijke ... - Codiplan
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
FAQ retributies - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv