Views
5 years ago

FAQ Autocontrole - Favv

FAQ Autocontrole - Favv

13. • Vraag PB 07 –

13. • Vraag PB 07 – FAQ INTERNET – REV 15 – 2007 - 44/78 Moet de winkel die de door zijn klanten aangekochte producten bij hen thuis levert een specifieke activiteit aangeven aan zijn PCE voor deze leveringen? • Antwoord Neen. 14. • Vraag Moet een bedrijf dat rauwe melk koopt bij een zuivelfabriek, beschikken over een toelating als koper van melk en die activiteit aangeven bij het Agentschap? • Antwoord 15. • Vraag Neen. Die verplichting bestaat alleen als rechtstreeks rauwe melk wordt aangekocht bij een producent. Moet een operator uit de sector transformatie die levensmiddelen vervaardigt aan het Agentschap een specifieke activiteit melden als hij een deel van zijn productie of van de uit de productie voortkomende bijproducten levert als grondstoffen voor de vervaardiging van diervoeders ? • Antwoord Ja, hier moet een specifieke activiteit worden gemeld en al naar gelang de omstandigheden:. - plaats : producent (PL76), activiteit: productie (AC64), product: voedermiddelen afkomstig van de verwerking van plantaardige ruwe oliën met uitzondering van wat gedekt wordt door Verordening (EU) nr. 852/2004 (PR201), - plaats: producent (PL76), activiteit: productie (AC64), product: voedermiddelen afkomstig van de oleochemische productie van vetzuren (PR202), - plaats: producent (PL76), activiteit: productie (AC64), product: voedermiddelen afkomstig van de productie van biodiesel (PR203), - plaats: producent (PL76), activiteit: productie (AC64), product: voedermiddelen afkomstig van mengsels van vetten (PR204), - plaats: producent (PL76), activiteit: productie (AC64), product: voedermiddelen (PR96).

PB 07 – FAQ INTERNET – REV 15 – 2007 - 45/78 Als deze activiteit uitgeoefend wordt, moet de productie van grondstoffen voor de vervaardiging van diervoeders eveneens geauditeerd worden (ofwel met de gids voor de productie van levensmiddelen, als de productie van grondstoffen voor de vervaardiging van diervoeders is afgedekt door deze gids ofwel, in de overige gevallen met de gids G-001 of de GMP). De validatie voor de nevenstromen moet eveneens ingegeven worden. 16. • Vraag Moet de operator die voor rekening van derden producten opslaat die bestemd kunnen zijn voor de voeding van dieren en voor de voeding van mensen een activiteit « opslag van diervoeders » melden of volstaat de activiteit « opslag van levensmiddelen »? • Antwoord 17. • Vraag Dat hangt af van de informatie die hij van zijn klant krijgt met betrekking tot de bestemming van de producten. Als zijn klant hem meedeelt dat de producten die hij opslaat beide bestemmingen zullen krijgen, moet hij beide activiteiten melden. Verwijst in de groothandel de toelating die in voorkomend geval door het Agentschap wordt afgeleverd naar de activiteit "groothandel" ? • Antwoord Neen, in het algemeen komt op de eventueel afgeleverde toelating enkel de vermelding "detailhandel in levensmiddelen".

Leidraad - FAVV
Brochure Horeca - Favv
Beknopte versie - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Autocontrole - Favv
FAQ - Favv
Leidraad - Favv
FAQ retributies - Favv