Views
4 years ago

FAQ Autocontrole - Favv

FAQ Autocontrole - Favv

• Antwoord 40. •

• Antwoord 40. • Vraag PB 07 – FAQ INTERNET – REV 15 – 2007 - 70/78 Met de in de procedures vastgelegde frequentie (zie de in de betreffende sectorgids vermelde minimumfrequentie) moet een microbiologische controle worden uitgevoerd op het laatste spoelwater om de doelmatigheid van de procedure voor reiniging en ontsmetting « ter plaatse » van de uitrusting te controleren. Daarnaast moet eveneens met de in de procedures vermelde frequentie (zie de in de betreffende sectorgids vermelde minimumfrequentie) de aanwezigheid van residuen van schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen in het laatste spoelwater worden gecontroleerd. Daartoe kan een pH-test worden uitgevoerd. Hoe wordt de onafhankelijkheid van de interne auditeur gecontroleerd in verhouding tot de activiteit die aan een audit wordt onderworpen (op basis van een organigram)? • Antwoord 41. • Vraag De meest eenvoudige oplossing is het gebruik van een organigram. De externe auditeur zal eveneens de interne auditeur kunnen ondervragen om aldus hieromtrent een mening te kunnen krijgen. Kan de “80-20” regel met BRC/IFS voor niet-verwerkingsactiviteiten gehanteerd worden? • Antwoord Er werd beslist dat de tijdelijke “80-20” regel nu uitgebreid wordt als volgt voor de hieronder vermelde activiteiten: ‐ Type bedrijven: verwerkende bedrijven die eveneens eigen “handelsgoederen” hebben die ze niet heeft geproduceerd en die ze opslaan en verhandelen ‐ Betreft activiteiten: opslag en handel van eigen “handelsgoederen” ‐ Voorwaarden: o Deze activiteit is gedekt door het betrokken certificaat BRC (BRC Global Standard for Food Safety )/IFS (IFS food) o Er bestaat geen goedgekeurde sectorgids voor deze activiteiten o De omzet van alle activiteiten die niet gedekt zijn door een goedgekeurde sectorgids overschrijdt niet de 20 %

42. • Vraag PB 07 – FAQ INTERNET – REV 15 – 2007 - 71/78 Is het aanvaardbaar dat een operator geen enkel document voor klachtenregistratie heeft onder het voorwendsel dat het bedrijf nooit een klacht heeft ontvangen? • Antwoord 43. • Vraag Dat is niet aanvaardbaar. Er moeten ten minste blanco documenten voor klachtenregistratie onmiddellijk beschikbaar zijn. Als dat niet zo is, moet men aannemen dat er in het bedrijf niet aan klachtenbeheer wordt gedaan. Is het aanvaardbaar dat een operator die aanspraak maakt op versoepelingen geen enkel document heeft voor het registreren van CCP onder het voorwendsel dat door het bedrijf nooit een non-conformiteit werd vastgesteld die betrekking had op een CCP? • Antwoord 44. • Vraag Dat is niet aanvaardbaar. Er moeten ten minste blanco registratieformulieren onmiddellijk beschikbaar zijn. Als dat niet zo is, moet men aannemen dat er geen controle op de CCP is. Is het aanvaardbaar dat een operator ervan uitgaat dat de beheersing van een CCP wordt gegarandeerd door de controles die de overheid uitvoert? • Antwoord 45. • Vraag Dat is niet aanvaardbaar. De operator is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn producten, hij mag die verantwoordelijkheid niet afwentelen op de overheid. Bovendien heeft de operator geen vat op de controles en de inspecties van de overheid en kan hij daar dus niet op steunen om een CCP te beheersen. Hoe kiezen wat bij een audit ISO 17020 gecontroleerd zal worden (controle bij steekproef)?

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Brochure Horeca - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
Vinçotte Agrifood - Verantwoordelijkheid van riek tot vork
Klik hier voor het rapport - Nederlands Verbond van de Groothandel
Duurzaam voorraadbeheer - Nederlands Verbond van de Groothandel
FAQ Autocontrole - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
Autocontrole - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
FAQ - Gids voor autocontrole van de primaire dierlijke ... - Codiplan
FAQ - Gids voor de autocontrole in de slagerij - Favv
Gids voor de autocontrole in de Horecasector - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv