Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

1.3.1.2.

1.3.1.2. Bacteriologische onderzoeken Bij het bacteriologisch onderzoek wordt onderzocht of er al dan niet sprake is van een algemene inwendige verspreiding van bacteriën in het vlees. Bij een positief bacteriologisch onderzoek, en dus ongunstig resultaat, worden het karkas en de bijhorende slachtafvallen afgekeurd. Bij noodslachtingen is het bacteriologisch onderzoek steeds verplicht. Indien reeds bij het zintuiglijke onderzoek een reden tot afkeuring werd vastgesteld, wordt dit onderzoek niet meer uitgevoerd. Tabel 3.8 : Resultaten bacteriologisch onderzoek Totaal aantal onderzoeken Runderen Kalveren Varkens Eénhoevigen Aantal 3.705 1.097 322 50 Positief 151 36 14 2 Onderzoeken bij normale slachtingen Aantal 735 66 322 6 Positief 36 6 14 0 Onderzoeken bij noodslachtingen Aantal 2.970 1.031 0 44 Positief 115 30 0 2 98

1.3.1.3. Niertest : onderzoeken op stoff en met kiemgroeiremmende werking Met behulp van de niertest wordt onderzocht of er kiemgroeiremmende stoff en (antibiotica of andere chemotherapeutica) aanwezig zijn in het vlees. Bij een positief, en dus ongunstig, resultaat worden het karkas en de bijhorende slachtafvallen afgekeurd. Bij noodslachtingen is dit onderzoek steeds verplicht. Indien reeds bij het zintuiglijke onderzoek een reden tot afkeuring werd vastgesteld, wordt dit onderzoek niet meer uitgevoerd. Tabel 3.9 : Resultaten niertest Totaal aantal onderzoeken Runderen Kalveren Varkens Eénhoevigen Aantal 3.699 1.080 739 50 Positief 50 6 23 4 Onderzoeken bij normale slachtingen Aantal 734 66 736 6 Positief 17 0 23 0 Onderzoeken bij noodslachtingen Aantal 2.965 1.014 3 44 Positief 33 6 0 4 99

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv