Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

1.3.1.4. Trichinose In

1.3.1.4. Trichinose In 2004 werden 10.284.186 varkens en 11.416 éénhoevigen onderzocht op aanwezigheid van trichinen. Geen enkel monster werd positief bevonden voor trichinose. 1.3.1.5. Cysticercose Cysticercen zijn larvale tussenstadia van lintwormen die bij consumptie kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van een volwassen lintworm. Bij een gelokaliseerde infestatie met cysticercen wordt een koudebehandeling (ten minste 10 dagen aan –10°C) toegepast waarna het vlees geschikt is voor humane consumptie. Bij een veralgemeende infestatie met cysticercen worden de karkassen volledig afgekeurd. Bij 22 runderen werd een veralgemeende en bij 2.981 runderen werd een lokale infestatie met cysticercen vastgesteld. In 2003 en 2002 bedroeg het aantal runderen met veralgemeende cysticercose respectievelijk 25 en 18. 1.3.1.6. Residuen en contaminanten bij slachtdieren In het kader van een bewakingsprogramma voor residuen en contaminanten werden in de slachthuizen bemonsteringen uitgevoerd op de karkassen van slachtdieren. Bij de analysen werd gezocht naar de aanwezigheid van verboden substanties (residuen met hormonale activiteit, beta-agonisten, verboden substanties, corticosteroiden, niet steroïdale ontstekingsremmers, antibiotica, antiparasitica, PCB, …). 100

Tabel 3.10 : Residuen en contaminanten bij slachtdieren Diersoort Aantal monsters De niet conforme resultaten bij gerichte bemonstering waren vooral te wijten aan de aanwezigheid van antibiotica (7) of tranquillizers (3). Wat het verdacht onderzoek betreft werden vooral antibiotica (24), NSAID (14), corticosteroïden (10) en wormdodende middelen (10) aangetroff en. 1.3.2. Handel en verwerking van pluimvee, konijnen en wild 1.3.2.1. Handel en verwerking van pluimvee Gerichte monsters Verdachte monsters Aantal niet conform Aantal monsters De slachtcijfers voor braadkippen en soepkippen van 2004 wijzen op een redelijk herstel in de pluimveesector na de uitbraak van aviaire infl uenza in 2003. Braadkippen maken nog steeds het grootste gedeelte van het geslacht gevogelte uit (90 %), gevolgd door de soepkippen (10 %). Het afkeuringspercentage voor braadkippen en soepkippen bedraagt zoals de vorige jaren respectievelijk 1,2 % en 2,7 %. 101 Aantal niet conform Runderen 2.428 4 313 49 Kalveren 879 1611 Varkens 5.882 9 611 Schapen 96 19 9 Paarden 101 0 1 1

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv