Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Op 1

Op 1 melkproductie-eenheid bleek de rauwe koemelk residu’s van remstoff en te bevatten. Het FAVV stelde een leveringsverbod in tot wanneer bleek dat de melk weer remstoff envrij was. Op een andere hoeve werd in de melk het residu van een antiparasitair dierengeneesmiddel aangetroff en. De melk bleef afkomstig te zijn van een met een droogzetter behandelde melkkoe die vroegtijdig gekalfd had. In 2 stalen koemelk genomen in een melkproductie-eenheid werd het afl atoxine M1 aangetroff en. De norm werd slechts in beperkte mate overschreden. Het onderzoek werd uitgebreid tot analyse van afl atoxine B1 in het betrokken veevoeder. Wanneer runderen namelijk met afl atoxine B1 besmet voeder eten, wordt dit gemetaboliseerd tot afl atoxine M1. De resultaten konden geen verband aantonen tussen het voeder en de afl atoxine in de melk. In 2 melkproductie-eenheden werden dioxines gevonden in de rauwe melk. Bij de analyse van dioxines worden naast de dioxines en de PCB’s ook de dioxine-achtige PCB’s bepaald. De productie op beide hoeves werd geblokkeerd tot wanneer aangetoond kon worden dat de dioxine-concentraties tot normale waarden gedaald waren. De gewestelijke overheden bevoegd voor leefmilieu werden van de toestand op de hoogte gebracht om de eventuele vervuilingsbronnen te kunnen opsporen. 106

1.3.3.2.3. Microbiologie Tabel 3.15 geeft een overzicht van de microbiologische analyses in rauwe melk genomen op de melkproductie-eenheid. De resultaten zijn over het algemeen bevredigend, maar zijn voor Listeria monocytogenes nog voor verbetering vatbaar. Tabel 3.15 : Microbiologische analyses van monsters rauwe melk genomen op de melkproductie-eenheid. Parameter Aantal monsters Aantal ongunstige resultaten Listeria monocytogenes 599 23 (3,8 %) Salmonella 599 2 (0,33 %) E. coli O157:H7 491 1 (0,16 %) Campylobacter 416 0 1.3.3.2.4. Controles zonder monstername Naast de controles die gepaard gaan met een monstername, voert het FAVV ook inspecties uit in de melkproductie-eenheden en van het melktransport waarbij de erkenningsvoorwaarden, de documenten en de algemene hygiëne worden gecontroleerd. In tabel 3.16 wordt een overzicht gegeven van de controles op de melkproductie-eenheden en het transport van melk. 107

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv