Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Tabel 3.16 : Controles

Tabel 3.16 : Controles op de melkproductie-eenheden en het transport van rauwe melk. Plaats Controle Melkproductie-eenheid 1.3.4. Handel en verwerking van vis, schaal- en weekdieren 1.3.4.1. Aanvoer van vis in de Belgische vismijnen In vergelijking met 2003 is de aanvoer van vis in Nieuwpoort gedaald met 18.000 kg, in Zeebrugge met 754.000 kg, en in Oostende gestegen met 2.016.000 kg. Globaal gezien resulteert dit in een stijging van de aanvoer in de Belgische havens met 1.244 ton in vergelijking met 2003. 108 Erkenningsvoorwaarden, hygiëne Aantal controles 4420 Transport Hygiëne, documenten 145 Gevolg Aantal Waarschuwing 1.042 PV 3 Intrekking erkenning Waarschuwing 1 4 PV 0

Tabel 3.17 : Hoeveelheid aangevoerde en afgekeurde vis in 2004 Aanvoer (kg) Afgekeurd (kg) Vismijn Nieuwpoort 277.012 0 Vismijn Oostende 8.656.983 9.257 Vismijn Zeebrugge 13.788.821 14.189 Totaal 22.722.816 In 2004 werd 0,1 % van de aangevoerde vis afgekeurd. Dit was ook het geval in 2003. De voornaamste reden van afkeuring is onvoldoende versheid tot bederf. Afgekeurde vis wordt vernietigd. 1.3.4.2. Mariene biotoxines Tweekleppige schelpdieren (oesters, mosselen, Sint-Jakobsschelpen) zijn voor hun voedsel afhankelijk van fytoplankton dat zij uit het water fi ltreren. Bepaalde soorten fytoplankton produceren natuurlijke toxines die niet toxisch zijn voor schelpdieren, maar die zich kunnen opstapelen in het dier. Al deze toxines zijn bestand tegen de normale hittebehandeling die schelpdieren in de keuken ondergaan. Bij de mens kan na het eten van besmette oesters of mosselen onder andere verlamming (Paralytic Shellfi sh Poison), diarree (Diarrhetic Shellfi sh Poison) of geheugenverlies (Amnesic Shellfi sh Poison) optreden. In 2004 werden in het kader van de betreff ende Europese regelgeving 52 analyses uitgevoerd op oesters afkomstig van het productiegebied te Oostende voor onderzoek op mariene biotoxines. Alle analyses waren gunstig. 109 23.446 0,1 %

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv