Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

40 35 30 25 20 15 10 5 0

40 35 30 25 20 15 10 5 0 1.3.5.2. Besmetting van eetwaren door Campylobacter Figuur 3.2 toont de evolutie van de besmettingsgraad van gevogeltekarkassen (85 positieve monsters op 281) ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Ook hier werden, naast monsters van versneden kippenvlees zonder vel, voor het eerst ook monsters met vel onderzocht. Door de aanwezigheid van het vel wordt een verhoogde besmetting vastgesteld. Figuur 3.2 : Evolutie van de besmetting van gevogeltekarkassen door Campylobacter 2000 De bemonsterde bereidingen op basis van gevogeltevlees bleken in 23,5 % van de gevallen positief. Varkenskarkassen en varkensgehakt werden eveneens onderzocht. Hierbij werd een geringe besmettingsgraad vastgesteld, respectievelijk 4,9 % en 2,8%. 112 2001 2002 2003 2004 Karkassen van braadkippen Karkassen van soepkippen

30 25 20 15 10 5 0 1.3.5.3. Besmetting van eetwaren door enterohemorragische Escherichia coli O157 In 2004 werden 1.337 karkassen van runderen onderzocht. In 1,4 % van de gevallen werd enterohemorragische E. coli O157 aangetoond. Versneden vlees van runderen vertoont een besmettingsgraad van 0,8 %. Alle 234 monsters van rundergehakt bleken vrij van besmetting. Deze resultaten liggen in de lijn van de voorgaande jaren. 1.3.5.4. Besmetting van eetwaren door Listeria monocytogenes Figuur 3.3 illustreert de besmettingsgraad van rundergehakt (15,7 %) en varkensgehakt (17,2 %). Figuur 3.3 : Evolutie van de besmetting van gehakt door Listeria monocytogenes 2000 2001 2002 2003 2004 Rundergehakt Varkensgehakt De besmettingsgraad van gebakken patébereidingen in het stadium van de productie (1,3 %) is gering en ligt lager dan de voorgaande jaren. 113

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv