Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

2 Planten, meststoff en

2 Planten, meststoff en en gewasbeschermingsmiddelen 2.1. Planten 2.1.1. Prospecties en campagnes ter bestrijding van schadelijke organismen Ieder jaar voert het FAVV bij producenten, in opslagplaatsen en in verzendingscentra van planten en plantaardige producten inspecties uit om schadelijke organismen op te sporen. Bovendien lopen er monitoringcampagnes om na te gaan of bepaalde schadelijke organismen al dan niet voorkomen in België. Bij vaststelling van besmettingen worden passende bestrijdingsmaatregelen opgelegd, worden eventueel besmette zones afgebakend en wordt de toestand nauwlettend opgevolgd. Door deze werkwijze kan ook op internationaal vlak gegarandeerd worden dat onze planten en plantaardige producten voldoen aan de gestelde eisen. 2.1.1.1. Ringrot en bruinrot In uitvoering van de betreff ende Europese richtlijnen en gelet op de verscheidene vaststellingen van ringrot en de vaststelling van bruinrot in de loop van 2003, werd een intensieve prospectie naar bruinrot en ringrot doorgevoerd op de productie van pootgoed en consumptieaardappelen van 2004. Het Belgisch areaal pootgoed en consumptieaardappelen bedroeg respectievelijk 2.627 ha en 63.721 ha. De Belgische pootgoedproductie van 2004 werd heel intensief bemonsterd. Elke partij wordt systematisch gecontroleerd. In totaal werden bij de pootgoedproductie en bij hoevepootgoed, 4.082 monsters genomen. 116 controleactiviteiten

Er werd geen enkele besmetting van ringrot of van bruinrot vastgesteld. Tevens werd een versterkte prospectie doorgevoerd op de productie van consumptieaardappelen. Extra aandacht werd hierbij besteed aan de opvolging van de verdachte bedrijven. In 2004 werden 1.596 monsters genomen van de productie van consumptieaardappelen waarvan 547 monsters bij verdachte bedrijven. Geen enkele besmetting werd vastgesteld. Bovendien werden ook monsters genomen van pootgoed en consumptieaardappelen afkomstig van andere landen. Ook hier werd geen besmetting vastgesteld. In een groot aantal oppervlaktewaters van de provincies Antwerpen en Limburg worden watermonsters genomen ter analyse op de bruinrotbacterie die kan overleven in oppervlaktewaters dankzij de aanwezigheid van de waardplant bitterzoet . In deze gemeenten geldt er een volledig verbod tot beregening van aardappelvelden met oppervlaktewater. 2.1.1.2. Bacterievuur In 2004 werd de wetgeving gewijzigd die van toepassing is voor de controle op bacterievuur in de buff erzones. België telt 8 dergelijke zones waar strenge bestrijdingsmaatregelen gelden voor waardplanten van bacterievuur. De totale oppervlakte aan buff erzone bedraagt 1.602 km2 en er bevinden zich 947 percelen met waardplanten. Deze percelen worden 2 maal per jaar gecontroleerd. Op ongeveer 3 % werd een besmetting vastgesteld en werden de aangetaste planten vernietigd. Ook de zone van 500 m rond elk perceel werd aan een grondige controle onderworpen. In deze zones werden 15 besmettingshaarden vastgesteld en opgeruimd. 117

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv