Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

De MRL’s maken het

De MRL’s maken het eveneens mogelijk om gebruikers die gewasbeschermingsmiddelen niet conform gebruiken op te sporen en te bestraff en. Zo kan bijvoorbeeld het niet naleven van de goede landbouwpraktijken door de producent (gebruik van overdreven dosis, niet respecteren van minimumtermijn voor de oogst), de oorzaak zijn van onwettige gehalten aan residuen. Om het controleprogramma op te stellen, wordt er met verschillende criteria rekening gehouden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verbruik van fruit, groenten en granen, de controleresultaten van de voorgaande jaren, het al dan niet toegelaten zijn van de gewasbeschermingsmiddelen in België, de Europese verplichtingen (Europees gecoördineerd programma), de aard en het volume van de Belgische productie en van de ingevoerde producten. Het dient duidelijk te worden gesteld dat overschrijdingen slechts zeer uitzonderlijk een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid. Wanneer normen overschreden worden, wordt een risico-analyse uitgevoerd om de eventuele gevaren voor de consument te bepalen. Op basis hiervan, worden adequate maatregelen genomen (blokkering van het product, recall, Europese RASFF melding,…). In 2004 werden in totaal 1.595 monsters van fruit en groenten genomen bij producenten, veilingen, invoerders, groothandelaars en kleinhandelaars. De monsters werden in erkende laboratoria geanalyseerd op de aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen. 62 % van de monsters waren van Belgische oorsprong (39,5 % van fruit en 74 % van groenten). Bij 4,7 % van de monsters werd een overschrijding van de norm vastgesteld. Relatief gezien werden de meeste overschrijdingen vastgesteld bij veldsla, selderie , courgettes, serresla en aardbeien. 122

Tabel 3.19 : Overzicht van aantal, oorsprong en analyseresultaten van de genomen monsters Monsters Aantal België Oorsprong Andere landen In 2004 werden 62 verschillende gewasbeschermingsmiddelen gevonden in de geanalyseerde fruit- en groentensoorten. Gewasbeschermingsmiddelen die het meest werden vastgesteld zijn in de volgende tabel weergegeven. Oorsprong Onbekend Overschrijding MRL België Andere landen Fruit 548 216 323 9 15 (2,7 %) 7 8 Groenten 1.047 775 270 2 60 (5,7 %) 44 16 Totaal 1.595 991 593 11 75 (4,7 %) 51 24 123

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv