Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

2.2.

2.2. Gewasbeschermingsmiddelen Tijdens het jaar 2004 werden 653 controles uitgevoerd bij invoerders, fabrikanten, verpakkers, uitvoerders, handelaars en gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Deze controles bestonden voornamelijk uit : ● het controleren of de gewasbeschermingsmiddelen die op de markt zijn gebracht wel degelijk erkend of toegelaten zijn (parallelle invoer) en correct geëtiketteerd of verpakt zijn, ● het afnemen van monsters om de kwaliteit van de producten op de markt te garanderen (gehalte aan werkzame stoff en en hun belangrijkste fysico-chemische eigenschappen), ● het controleren van de erkenning van fabrikanten, verpakkers, invoerders en uitvoerders. Tabel 3.23 : Aard van de uitgevoerde controles Van de 653 uitgevoerde controles waren er 120 die een niet-conformiteit aan het licht brachten (18,38 %). In 2003 was dat nog 27 %. De belangrijkste aard van de inbreuken zijn weergegeven in tabel 3.24. 128 Soort controle Aantal controles Niet conforme controles Aantal % Naleving van de bedrijfserkenning 18 6 33,33 Naleving goedkeuring / toelating product 114 18 15,79 Boekhouding en registers 11 0 0,00 Opslagplaatsen en voorraden 235 24 10,21 Etikettering, verpakking en publiciteit 202 58 28,71 Bemonsteringen 73 14 19,18 Totaal 653 120 18,38

Tabel 3.24 : Aantal en aard van de inbreuken Aard van de inbreuk Aantal Niet conforme etikettering 57 Niet erkende of niet toegelaten producten 26 Monster voldoet niet aan de waarborgen / normen 14 Andere 12 Bedrijf beschikt niet over een erkenning 6 Niet conforme publiciteit 2 Niet conforme fytokast of lokaal 2 Niet conforme verpakking 1 Totaal 120 Er werden 73 producten bemonsterd en geanalyseerd op hun gehalte aan werkzame stoff en en op hun belangrijkste fysico-chemische eigenschappen. Het ging daarbij vooral om herbiciden (26 monsters) en fungiciden (22 monsters). Er bleken 14 monsters niet conform : 7 fungiciden, 5 herbiciden, 1 ontsmettingsmiddel en 1 samengesteld product van meststoff en en herbiciden. Tabel 3.25 geeft een overzicht van de belangrijkste vastgestelde niet-conformiteiten. 129

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv