Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Tabel 3.28 : Overzicht

Tabel 3.28 : Overzicht van de bemonsterde producten en van de belangrijkste vastgestelde niet-conformiteiten Monsters In vergelijking met 2003 stelt men een vermindering van het percentage van niet-conforme resultaten vast. Deze vermindering is vooral voor de controle van de waarborgen en de normen (- 7 %) duidelijk. In 2004 werden 299 waarschuwingen en 27 processen-verbaal opgesteld. 132 Aantal monsters Aantal niet conforme monsters Belangrijkste niet nageleefde waarborgen en normen Enkelvoudige meststoff en 167 12 Stikstof, fosfor en kalium Samengestelde meststoff en 338 103 Stikstof, fosfor en kalium Meststoff en op basis van secundaire elementen Bodemverbeterende middelen 122 24 Organische teeltsubstraten 87 15 Meststoff en die sporenelementen bevatten Zuiveringsslib 190 30 Andere 8 1 Totaal 972 199 52 11 Kalium, zwavel Droge stof, organische stof pH en zink Elektrische geleidbaarheid, zink en droge stof 8 3 Cu, SO3, K2O Droge stof, organische stof, stikstof, zink, fosfor en neutraliserende waarde

Tabel 3.29 : Aantal waarschuwingen en processen-verbaal Soort controle Waarschuwingen PV Monsternames 165 24 Opslagplaatsen en voorraden 19 1 Etikettering en verpakkingen 101 2 Andere 12 0 Naleving goedkeuring bedrijf 2 0 Totaal 299 27 2.4. De verplichte keuring van spuittoestellen Sinds 1995 moeten alle op het Belgisch grondgebied gebruikte spuittoestellen gecontroleerd worden met uitzondering van de rugtoestellen of de kleine toestellen waarin de spuitvloeistof manueel of met de hulp van een samengedrukt gas onder druk wordt gebracht of waarbij de spuitvloeistof wordt uitgestoten onder invloed van de zwaartekracht. Het doel van deze controle is de gebruiker objectief te informeren over de toestand van zijn/haar spuittoestel door een duidelijke en nauwkeurige diagnose aan te bieden. De conformiteit van de toestellen wordt bevestigd door het aanbrengen van een zelfklever met een geldigheidsduur van 3 jaar. De controles in het Franstalig en het Duitstalig landsgedeelte worden georganiseerd door vertegenwoordigers van het Departement voor Landbouwtechniek van het CRA van Gembloux, de controles in het Nederlandstalig landsgedeelte worden georganiseerd door vertegenwoordigers van het Departement Mechanisatie, Arbeid, Gebouwen, Dierenwelzijn en Milieubeveiliging van het CLO te Gent. 133

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv