Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

In het jaar

In het jaar 2004 was er het einde van de derde keuringscyclus die in 2001 van start was gegaan en de start van de vierde keuringscyclus die zal lopen tot 2007. In 2004 werden 6.782 controles uitgevoerd door de controlerende organismen. 5.677 toestellen werden conform verklaard bij de eerste keuring of na herkeuring. Het FAVV heeft 138 inspecties uitgevoerd bij gebruikers van spuittoestellen. Deze inspecties werden hoofdzakelijk uitgevoerd omdat het betreff ende spuittoestel niet op de gestelde datum op de controle waren verschenen. Tabel 3.30 : Aantal spuittoestellen onderworpen aan de verplichte keuring in 2004 en het aantal conform verklaarde spuittoestellen. 134 Aantal controles uitgevoerd in 2004 Spuittoestellen aanvaard na de eerste keuring Spuittoestellen aanvaard na de 2de keuring Spuittoestellen die buiten gebruik werden gesteld Wallonië 1.690 1.298 239 153 Vlaanderen 5.092 3.360 780 952 België 6.782 4.658 1.019 1.105

135

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv