Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3.1.2. Inrichtingen voor

3.1.2. Inrichtingen voor eiproducten In 2004 werden bijna 200 monsters eiproduct genomen in de eiproducteninrichtingen om na te gaan of de wettelijke normen gerespecteerd worden. De resultaten zijn betrekkelijk goed, al is er een lichte achteruitgang ten opzichte van 2003. Wat de aanwezigheid van Salmonella betreft, bleek de kwaliteit van 2 % van de monsters onaanvaardbaar. De resultaten van de analyses met betrekking tot de aanwezigheid van indicatorkiemen zijn weergegeven in tabel 3.33. Tabel 3.33 : Indicatorkiemen in eiproducten Opgespoorde kiemen Aantal monsters 138 Resultaten Conform Niet conform Opgespoorde kiemen 193 92 % 8 % Staphylococcus aureus 191 98 % 2 % Totaal kiemgetal 192 93 % 7 %

3.1.3. Horecasector en grootkeukens 3.1.3.1. Aziatische meeneemgerechten (horecasector) De controles van het FAVV zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de voedselketen. Niet alle risico’s kunnen echter binnen hetzelfde jaar gedekt worden, wat het noodzakelijk maakt om dit te spreiden in de tijd. Vorig jaar werden vooral pita’s en hamburgers geanalyseerd. Dit jaar heeft het FAVV vooral aandacht besteed aan de Aziatische meeneemgerechten. In totaal werden er 135 monsters genomen. Tabel 3.34 : Indicatorkiemen in Aziatische gerechten Opgespoorde kiemen Resultaten Bevredigend Aanvaardbaar Onvoldoende Totale kiemen 93,3 % 2,2 % 4,5 % Clostridium perfringens 100 % - - Enterobacteriaceae 90,4 % 3 % 6,6 % Coagulase positieve staphylococcus 100 % - - Bacillus cereus 100 % - - Algemeen bekeken waren de Aziatische gerechten van een goede bacteriologische kwaliteit. Wel bevatte 6,6 % van de genomen monsters een te hoge hoeveelheid Enterobacteriaceae, een kiem waarvan de aanwezigheid wijst op een gebrekkige algemene hygiëne. De algemene tendens van een gebrekkige hygiëne in deze branche wordt bevestigd door de resultaten van de inspecties in de horecasector waar bij 65 % van de 6.977 gecontroleerde inrichtingen, een niet-conformiteit op dat vlak werd vastgesteld 139

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv