Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3.1.3.2. Koude schotels

3.1.3.2. Koude schotels (grootkeukens) Tabel 3.35 : Indicatorkiemen in koude schotels Opgespoorde kiemen Bij de 115 bemonsterde koude schotels mag de kwaliteit eveneens als goed worden beschouwd. De resultaten voor Salmonella waren bevredigend en met uitzondering van de 4,3 % waarvoor een te hoog gehalte aan E. coli werd vastgesteld, bleek het resultaat van de indicatorkiemen heel goed. De E. coli-besmetting wijst op een fecale verontreiniging wat betekent dat het voedingsmiddel ofwel een grondstof bevatte die besmet en niet gereinigd was, ofwel besmet werd tijdens de bereiding. De resultaten van de hygiëne-inspecties in deze sector, geven ook aan dat 62 % van de gecontroleerde inrichtingen niet voldoen aan de algemene hygiënevoorwaarden. 140 Resultaten Bevredigend Aanvaardbaar Onvoldoende Escherichia coli 95,7 % - 4,3 % Anaërobe sulfi etreducerende kiemen Coagulase positieve staphylococcus 100 % - - 99,1 % 0,9 % -

3.1.4. Kleinhandel Op het vlak van de kleinhandel werd in het controleprogramma van 2004 vooral aandacht geschonken aan de voedingsmiddelen die klaar zijn voor consumptie zonder dat ze eerst gekookt of opgewarmd worden. Deze moeten van uitstekende microbiologische kwaliteit zijn omdat ze voor consumptie geen enkele thermische behandeling meer ondergaan die eventuele bacteriën in het product zouden vernietigen. Sinds verschillende jaren worden bepaalde matrices regelmatig opgevolgd door het FAVV, zoals rauwmelkse kazen, bereide salades en fi let américain. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Op advies van het wetenschappelijk comité van het FAVV heeft het agentschap zijn gamma van geanalyseerde matrices uitgebreid. Dat is de reden waarom kruiden, specerijen en plantaardige vleesvervangers eveneens aan gerichte controles werden onderworpen. 3.1.4.1. De slagerijen 3.1.4.1.1. Filet américain Tabel 3.36 : Indicatorkiemen in fi let américain nature Opgespoorde kiemen Resultaten Bevredigend Aanvaardbaar Onvoldoende Escherichia coli 94,9 % 2 % 3,1 % Anaërobe sulfi etreducerende kiemen Coagulase positieve Staphylococcus 94 % 2 % 4 % 95,9 % 3,1 % 1 % 141

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv