Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3.1.5. Ziekenhuizen

3.1.5. Ziekenhuizen 3.1.5.1. Bereide zuigfl essen Tabel 3.46 : Opgespoorde kiemen in bereide zuigfl essen Opgespoorde kiemen Zuigelingen vormen een heel gevoelige groep. De kwaliteit van de voedingsmiddelen die aan hen worden gegeven, moet dan ook onberispelijk zijn. In 2003 werd bij de melkpoederfabrikanten de kwaliteit van het melkpoeder onderzocht dat gebruikt wordt bij de bereiding van zuigfl essen. De resultaten bleken uitstekend te zijn. Melkpoeder is geen steriel voedingsmiddel en de voorwaarden waarin de bereiding gebeurt, moeten heel streng zijn om de ontwikkeling van eventueel in het poeder aanwezige bacteriën te voorkomen en ook om verontreiniging tijdens de bereiding te vermijden. 148 Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar Totaal kiemgetal 91,6 % 8,4 % Gist 100 % - Schimmels 100 % - Enterobacteriaceae 98,8 % 1,2 % Bacillus cereus 100 % - Coagulase positieve Staphylococcus 100 % - Salmonella 100 % - Listeria monocytogenes 100 % - Enterobacter sakazakii 100 % -

Daarom werden in 2004 de in de ziekenhuizen bereide zuigfl essen gecontroleerd. In totaal werden 83 monsters geanalyseerd. Men kan stellen dat de kwaliteit over het algemeen uitstekend is, met uitzondering van de aanwezigheid van totale kiemen en Enterobacteriaceae. De aanwezigheid van deze kiemen kan enerzijds wijzen op een geringe aanwezigheid van kiemen in de gebruikte grondstoff en die zich hebben kunnen ontwikkelen tijdens de bereiding en anderzijds op een besmetting tijdens deze bereiding zelf. Het wetenschappelijk comité van het FAVV bracht in 2004 een advies uit met een aantal raadgevingen voor de bereiding van zuigfl essen (in acht te nemen tijd en temperatuur). De toepassing van de aanbevelingen zou ervoor moeten zorgen dat de fl esvoeding die in de toekomst aan zuigelingen wordt gegeven van nog betere kwaliteit is. 3.2. Resultaten van het hygiëne- en HACCP inspectieprogramma 3.2.1. Inrichtingen voor de productie van zuivel Europese regelgeving legt de voorschriften vast om melk en producten op basis van melk in de handel te brengen. Naast de normen waaraan de producten moeten voldoen, moet een inrichting waar melk en producten op basis van melk behandeld, verwerkt en verpakt worden ook erkend worden. De inrichting moet daartoe voldoen aan een aantal structurele voorwaarden: ● de lokalen moeten zo gebouwd en uitgerust zijn dat de behandeling en verwerking van de melk in hygiënische omstandigheden kan gebeuren, ● daarnaast moeten een aantal hygiënevoorschriften voor het materieel, de werktuigen en het personeel nageleefd worden, ● de exploitant moet ook een autocontrolesysteem hebben en toepassen. 149

Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Businessplan 2005-2008 - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv