Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Hoewel steeds meer

Hoewel steeds meer inrichtingen stappen ondernemen in de richting van een HACCP-plan, blijkt bij controles door het agentschap dat de invoering van een volledig en effi ciënt autocontrolesysteem niet altijd verloopt zoals het moet, voornamelijk dan in de kleine inrichtingen. De melkkeukens scoren op dat vlak het best, maar toch is de tijd waarin de zuigfl essen worden gekoeld verre van optimaal bij meer dan de helft van deze inrichtingen. Er wordt hen aangeraden zich zo vlug mogelijk te schikken naar de aanbevelingen uit het betreff ende advies van het wetenschappelijk comité van het agentschap. 3.2.4. Hygiënecampagne op festivals en zomerevenementen In de periode van juni tot september 2004 werd een hygiënecampagne georganiseerd op festivals en andere evenementen. De hygiëne laat in die omgeving immers heel vaak te wensen over en de temperaturen waarbij voedingsmiddelen moeten bewaard worden kunnen er moeilijk worden nageleefd. Ook de inrichtingen van de horecasector die gelegen zijn in toeristische trekpleisters krijgen in de zomer meer aandacht van het agentschap. Een document met de belangrijkste aandachtspunten en de meest voorkomende tekortkomingen werd via de website van het agentschap ter beschikking gesteld aan de operatoren. De verplichtingen inzake de minimale hygiëneregels die van toepassing zijn op de ambulante handel maar ook op alle gebruikelijke verkopers, werden eveneens op de website geplaatst. In elke PCE werden bijeenkomsten georganiseerd tussen de controleurs van het agentschap en de organisatoren van evenementen om te bekijken hoe bepaalde tekortkomingen vermeden kunnen worden. De belangrijkste aandachtspunten daarbij waren : ● het respecteren van de wettelijke temperaturen van voedingsmiddelen, ● de hygiëne en de reiniging van de verkoopplaats en ● de persoonlijke hygiëne van de verkoper. In het kader van deze actie werden 106 evenementen bezocht. Hierbij werden 1.312 verkooppunten gecontroleerd. 152

Tabel 3.49 : Resultaten van de hygiëne-inspecties op evenementen % niet conform Aantal waarschuwingen Aantal PV’s De hygiëne van de uitrusting en de verkoopplaatsen blijft het zwakke punt van de sector, gevolgd door de naleving van de bewaartemperaturen. In 76 % van de vastgestelde niet-conformiteiten werd een schriftelijke waarschuwing gegeven en in 6 % een proces-verbaal. In bepaalde ernstigere gevallen werd overgegaan tot de sluiting van de inrichting. 153 Aantal sluitingen Hygiëne van de uitrusting 33 % 357 32 6 Hygiëne van het verkooppunt 27,2 % 278 13 4 Hygiëne van het personeel 7,4 % 47 7 3 Roken tijdens het bereiden van gerechten Naleving van de temperatuur van voedingsmiddelen die gekoeld moeten worden Naleving van de temperatuur van voedingsmiddelen die warm gehouden moeten worden 2,6 % 19 4 2 21,5 % 175 16 4 18,3 % 127 8 3

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv