Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Tabel 3.51 : Resultaten

Tabel 3.51 : Resultaten van de analyses van PCB-indicatoren Matrix Aantal monsters Aantal niet conform Eieren van vrije uitloop 5 1 Eieren van legbatterijen 27 0 Plantaardige olie 10 0 Melk kaas en boter 20 0 Supplement visolie 5 0 Vis en mariene producten 62 0 Totaal 129 1 Het programma voor de dioxineachtige PCB’s had betrekking op de analyse van melk en melkproducten, eieren, vis en plantaardige oliën. Alhoewel hier geen offi ciële norm voor bestaat, werd bij één partij eieren van kippen met vrije uitloop een abnormaal hoog gehalte aan dioxineachtige PCB’s vastgesteld. De betreff ende partij werd in beslag genomen. De andere vastgestelde waarden waren niet verontrustend voor de volksgezondheid. Tabel 3.52 : Programma voor dioxineachtige PCB’s Matrix Aantal monsters Melk, kaas en boter 20 Plantaardige olie 10 Eieren van vrije uitloop 5 Vis en mariene producten 26 Supplement op basis van visolie 5 Totaal 66 158

3.4.3. Mycotoxines Mycotoxines zijn door schimmels aangemaakte secundaire metabolieten die zich tijdens de teelt en/of gedurende de opslag kunnen ontwikkelen op plantaardige producten. De meest gevaarlijke mycotoxines worden gecontroleerd in de gevoeligste matrices, zoals afl atoxine B1 in graan en afl atoxine M1 in melk. Afl atoxines zijn mycotoxines die worden aangemaakt door een schimmel van het type Aspergillus die tot ontwikkeling komt bij een hoge temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze mycotoxines zijn gentoxische kankerverwekkende stoff en die in een groot aantal levensmiddelen kunnen voorkomen. De groep van afl atoxines omvat meerdere verbindingen met verschillende aanwezigheid in levensmiddelen en met verschillende toxiciteit. Afl atoxine B1 is veruit de meest toxische verbinding. Veiligheidshalve moet zowel het totale gehalte aan afl atoxines (verbindingen B1, B2, G1 en G2) als het gehalte aan afl atoxine B1 worden beperkt. Afl atoxine B1 wordt in dieren via de stofwisseling omgezet in afl atoxine M1. Hoewel afl atoxine M1 als een minder gevaarlijke gentoxische kankerverwekkende stof wordt beschouwd dan afl atoxine B1, moet de aanwezigheid ervan in melk en zuivelproducten worden vermeden aangezien deze producten voornamelijk voor jonge kinderen bestemd zijn. Om het afl atoxine M1-gehalte te controleren werden monsters van consumptiemelk en zuivelproducten genomen. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de voeding voor zuigelingen en peuters. Er bestaat alleen een offi ciële norm voor melk en zuigelingenvoeding. De normen voor zuivelproducten zijn van deze normen afgeleid waarbij rekening werd gehouden met de concentratie of de verdunning die optreedt als gevolg van het verwerkingsproces. Na 2002 werd voor afl atoxine M1 geen enkele overschrijding meer aangetoond. 159

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv