Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Tabel 3.53 : Resultaten

Tabel 3.53 : Resultaten afl atoxine M1 in zuivelproducten Matrix Aantal monsters Aantal niet conform Melk voor baby’s en zuigelingen, voedingsmiddelen op basis van melk In de punten van binnenkomst worden controles uitgevoerd in verband met de aanwezigheid van de groep van afl atoxines B1, B2, G1 en G2 in risicoproducten. Er werden 4 overschrijdingen vastgesteld voor 3 partijen pistachenoten uit Turkije en een partij uit Iran. Deze partijen werden naar het land van oorsprong teruggestuurd en gaven aanleiding tot een RASFF-bericht. De diensten van het voedselagentschap controleerden in de verwerkingsbedrijven en de distributie ook dopvruchten zoals aardnoten, hazelnoten, pindanoten, amandelen en gedroogde kokosnoten. Er werden voor de genomen monsters drie overschrijdingen vastgesteld, waarvan twee voor muskaatnoot en één voor pistachenoten. Er werd voor de bemonsterde partijen een proces-verbaal opgemaakt waarna de partijen werden vernietigd. De vaststellingen gaven aanleiding tot het versturen van een RASFF-bericht. In 2004 waren meer overschrijdingen dan in 2003, toen geen enkele verontreiniging werd vastgesteld. 160 39 0 Kaas 810 Yoghurt 19 0 Consumptiemelk 77 0 Melkpoeder 116 0 Totaal 332 0

Tabel 3.54 : Resultaten afl atoxine B1, B2, G1 enG2 Matrix Aantal monsters Aantal niet conform Gedroogde vruchten in punten van binnenkomst 3.4.4. 3-MCPD 3-MCPD is een gentoxische kankerverwekkende verbinding die in bepaalde omstandigheden tot stand komt tijdens de verwerking van levensmiddelen. De stof kan in het bijzonder worden gevormd bij de fabricage van het zoute voedselingrediënt dat bekend staat als gehydrolyseerd plantaardig eiwit door middel van zure hydrolyse. Er werden 30 monsters van sojasaus genomen. In één monster werd een zeer aanzienlijke overschrijding vastgesteld. Er werd een proces-verbaal opgemaakt en de partij werd in beslag genomen. De overschrijding leidde ook tot de verspreiding van een RASFF-bericht en tot een terugroeping van de betrokken producten. 3.4.5. Zware metalen 85 4 Gedroogde vruchten 43 1 Specerijen 27 2 Totaal 155 7 De verontreiniging van levensmiddelen door zware metalen wordt vooral veroorzaakt door een verontreiniging van het milieu. Met betrekking tot zware metalen is het zo dat voor heel wat matrices geen normen bestaan. 161

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv