Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3.4.6. Polycyclische

3.4.6. Polycyclische aromatische koolwaterstoff en Bij de onvolledige verbranding van organische producten worden polycyclische aromatische koolwaterstoff en (PAK’s) gevormd waarvan sommige vermoedelijk kankerverwekkend zijn voor de mens. PAK’s komen in levensmiddelen tot stand bij het opwarmen en drogen wanneer verbrandingsproducten rechtstreeks met het levensmiddel in contact komen. Grote hoeveelheden PAK’s kunnen worden aangetroff en in geraffi neerde olie. In dat geval kunnen de PAK’s worden weggewerkt door een extra processtap in te voeren waarbij het levensmiddel door actieve koolstof wordt gehaald. Een andere bron van PAK’s zijn de afzettingen uit het milieu op groenten, fruit en mariene producten bij verontreiniging van de zee. Er werden in het kader van de monitoring 121 monsters genomen van diverse levensmiddelen met de grootste kans op het voorkomen van PAK’s (brood, muesli, deegwaren, ontbijtgranen, groenten, kaas, mayonaise, mosselen, olie, margarine, vis, gerookt en/of gekookt vlees). Die werden geanalyseerd op 16 van de meest voorkomende PAK’s. Er werd geen enkele overschrijding vastgesteld voor gerookt vlees. Er werden hoge waarden gevonden voor bereidingen op basis van planten zoals groene thee, zwarte thee en ginseng. Voor de eerstgenoemde partij werd een proces-verbaal opgemaakt, werd het product teruggeroepen en een bericht verstuurd via het RASFF-systeem. Voor de beide andere partijen werd het product uit de handel genomen. 164

3.4.7. Acrylamide Acrylamide is een stof die in bepaalde levensmiddelen bij het bakken op hoge temperatuur en in een waterarm milieu wordt gevormd uit stoff en die van nature in de levensmiddelen aanwezig zijn (het aminozuur asparagine en reductiesuikers). Acrylamide wordt beschouwd als een vermoedelijk kankerverwekkende stof voor de mens. Het kan worden aangetroff en in een groot aantal levensmiddelen. Volgens studies blijken chips, frieten, koekjes en toasts de meest verontreinigde levensmiddelen te zijn. Men heeft nog geen acrylamide gevonden in rauwe of in water gekookte levensmiddelen en evenmin in levensmiddelen van dierlijke oorsprong zoals vlees, vis en kaas, ook niet als die gebraden of gebakken waren. Het is niet makkelijk om het acrylamidegehalte te verlagen. De belangrijkste aanbeveling is dat men het voedsel niet overdreven mag verhitten. In 2004 werden 150 monsters genomen van producten die op de Belgische markt aanwezig zijn. De producten zijn gekozen op grond van de reeds beschikbare nationale en internationale informatie met betrekking tot het daarin voorkomen van acrylamide. Er werden hoge waarden gevonden in gebakken frieten, in chips en in peperkoek. Een betrekkelijk hoge waarde werd aangetroff en in babykoekjes. De producenten werden geïnformeerd over de problematiek van acrylamide en gevraagd hun fabricageprocessen te verbeteren. 165

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv