Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Van de 81 in

Van de 81 in 2004 bemonsterde producten bleek één monster soedanrood te bevatten. De betreff ende producten werden in beslag genomen en teruggeroepen. Bovendien werd er een RASFF-bericht verspreid. 3.7. Contactmaterialen Aangezien elk voedingsmiddel met materialen in contact komt, is het belangrijk erover te waken dat er geen contaminatie is vanuit deze materialen naar het voedsel toe. Dit gebeurt aan de hand van migratietesten, waarbij de materialen gedurende een zekere tijd en bij een bepaalde temperatuur met een voedingsmiddel, of een vloeistof die dat voedingsmiddel kan vervangen, in contact gebracht worden. 3.7.1. Lood en cadmium in kristal Kristal is glas waaraan lood onder de vorm van loodoxide is toegevoegd. De maximale specifi eke migratie van lood vanuit het kristal naar het voedingsmiddel is strikt gereglementeerd. Inname van lood kan ernstige gezondheidsproblemen opleveren. Lood kan leiden tot verminderde cognitieve ontwikkeling en intellectuele prestaties bij kinderen en tot een verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten bij volwassenen. In 2004 werden er 15 monsters genomen , elk bestaande uit 6 glazen. Net als in 2003 werden er geen overschrijdingen vastgesteld. Bij 5 monsters werd eveneens een analyse op cadmium uitgevoerd. Cadmiumvergiftiging kan leiden tot nierbeschadiging en daardoor tot beenderweekheid, skeletmisvorming en pseudo-breuken. De norm werd niet overschreden. 174

3.7.2. PET in plastieken fl essen In 2004 werden 23 analyses op de migratie van PET (polyetheentereftalaat) uitgevoerd op PET fl essen. Dergelijke fl essen worden frequent gebruikt door een groot deel van de bevolking. De stalen werden genomen in voedingsmiddelenbedrijven die zelf de fl essen vullen. De resultaten van de migratietesten bleven voor alle 23 stalen ruimschoots onder de globale migratielimiet. 3.7.3. Semicarbazide in babyvoeding In glazen bokalen met een metalen deksel wordt azodicarbonamide gebruikt als blaasmiddel voor het maken van de schuimrand bij de afsluitingsring. Onder andere door sterilisatie kan azodicarbonamide worden omgezet tot semicarbazide (SEM). Er is geen wettelijke norm voorzien voor SEM, wel wordt het gebruik van azodicarbonamide vanaf augustus 2005 door de Europese Commissie als blaasmiddel verboden. Over de toxicologische eff ecten is nog niet genoeg met zekerheid geweten, maar er kan niet uitgesloten worden dat SEM kankerverwekkend zou kunnen zijn. Aangezien baby’s een kwetsbare groep zijn, werden in 2004 10 analyses op babyvoeding in glazen bokalen met een metalen deksel voorzien. Dit was in het programma opgenomen om een zicht op deze problematiek in België te krijgen. Er werden geen verontrustende analyseresultaten vastgesteld. 175

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv