Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3.8. Bestraling en

3.8. Bestraling en radioactiviteit 3.8.1. Bestraling Op de verpakking van producten die bestraald zijn moet de vermelding “doorstraald”, “door straling behandeld” of “met ioniserende straling behandeld” staan. In 2004 werden in dit kader 2 soorten controles uitgevoerd : ● bij producten waarbij doorstraling is toegestaan werd nagegaan of in het geval er niets op de verpakking vermeld was, het product ook daadwerkelijk niet bestraald was. De analyse ging dus gepaard met een controle van het etiket, ● bij producten waarbij doorstraling niet is toegestaan werden analyses uitgevoerd om na te gaan of er toch geen bestralingsbehandeling was uitgevoerd. In het kader van het eerste type controles werden een aantal monsters genomen van diepgevroren gepelde garnalen (40), kruiden (45), mechanisch ontbeend vlees van gevogelte (26), kikkerbillen (49) en aardbeien (28). Bij geen enkel monster werd bestraling vastgesteld. In 2003 werden 12 stalen gecontroleerd waarvan er nog 9 niet conform waren. Daarnaast werd ook nagegaan of kaas niet bestraald was. Daarvoor werden in 2004 42 monsters genomen waarvan geen enkel bleek bestraald te zijn. In 2003 werden 25 monsters kaas geanalyseerd waarvan er 5 bestraald waren. Er is dus een duidelijke verbetering. 176

3.8.2 Radioactiviteit De controle op radioactiviteit binnen de voedselketen is een gedeelde bevoegdheid tussen het FAVV en het Federaal Agentschap voor de Nucleaire controle (FANC). Beide instanties voeren dan ook controles op radioactieve besmetting uit. De wettelijke basis rond het toezicht op de nucleaire contaminatie van levensmiddelen werd gelegd na de kernramp van Tsjernobyl, welke plaatsvond in 1986. In het totaal werden in 2004 door het FAVV 234 monsters genomen. In de grensinspectieposten werden 24 stalen genomen van uit derde landen ingevoerde producten. Het betreft hier onder andere visproducten, pluimveevlees, kikkerbillen en dergelijke. Daarnaast werden een aantal producten ook op de markt bemonsterd. In totaal analyseerden de laboratoria 28 monsters van wilde bessen, wilde champignons, vrij wild en vissen. De overige 182 monsters werden verdeeld over stalen van de nationale productie zoals runderen, varkens, schapen en geiten, kippen, konijnen… (160) en stalen van de visserijproducten en schaal- en schelpdieren (22). In geen enkel monster werd de norm overschreden. In 2003 werd ongeveer het zelfde aantal monsters genomen. Er werd toen evenmin radioactiviteit aangetoond. 177

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv