Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3.9. Tabakscontrole in

3.9. Tabakscontrole in de horeca Jaarlijks organiseert het voedselagentschap een aantal controles in de horeca in verband met het tabaksbeleid. Hierbij wordt onder andere nagegaan in hoeverre de rookreglementering wordt nageleefd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drank- en eetgelegenheden die kleiner zijn dan 50 m² en horecazaken die groter zijn dan 50 m². Enkel deze laatste zijn wettelijk verplicht om een ruimte voor de niet-rokers in te richten die ten minste de helft moet zijn van de totale oppervlakte van de gesloten plaats en die duidelijk moet worden aangeduid door middel van rookverbodstekens. De ongemakken van de rook moeten echter in alle horecazaken voor de nietrokers tot een minimum herleid worden door installatie van een rookafzuigof verluchtingssysteem. In 2004 werden bijna 4.000 bezoeken gebracht aan de horeca waarbij meer dan 1.000 waarschuwingen en processen-verbaal opgesteld werden naar aanleiding van het overtreden van de rookreglementering. Meer dan 90 % daarvan waren waarschuwingen. Deze cijfers liggen in de lijn van de resultaten van 2002 en 2003. Er is dus weinig verbetering merkbaar. Gedurende 14 dagen werd in 2004 een verscherpte anti-rookcampagne opgezet. 72 % van de horecazaken kleiner dan 50 m² bleken daarbij volledig in orde tegenover slechts 44 % van de horeca-zaken groter dan 50 m². In de kleinere horecazaken was voornamelijk het verversings- of zuiveringsdebiet ontoereikend. In de grotere horecazaken werd vooral vastgesteld dat er te weinig plaatsen voorzien waren voor de niet-rokers, en dat er geen rookverbodstekens in de niet-rokerszone aanwezig waren. Het FAVV zal zijn inspanningen op dit domein verder zetten. 178

179

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv