Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

4.1.2.1. Fabricage en

4.1.2.1. Fabricage en distributie Tijdens het conclaaf is gebleken dat er nog geen lijst werd opgemaakt van de producenten van verpakkingsmaterialen voor illegale groeistoff en. Om dit probleem te verhelpen werd er aangedrongen op een nauwere samenwerking met de Douane. Er werd overwogen om enerzijds een risicoanalyse uit te voeren in de handel in precursoren en anderzijds een partnerschap met de chemische industrie te onderzoeken om een monitoring op vrijwillige basis te kunnen realiseren. Er werd overeengekomen dat het FAVV zou instaan voor het opmaken van de lijst van producenten van verpakkingsmaterialen . 4.1.2.2. Toezicht op de productieketen Er werden ook aanbevelingen geformuleerd in verband met de administratieve keten. In dat verband werden volgende voorstellen geformuleerd: ● op het vlak van de identifi catie en registratie van runderen wordt de fraudebestrijding opgedreven door op termijn te voorzien in een DNAgegevensbank, door het vernietigen van de oormerken in het slachthuis en door de invoering van een aanmoedigingssysteem voor de bedrijven die voldoende inspanningen doen om in orde te zijn, alsook door de ontwikkeling van risicoanalyses (alarmsignalen) op basis van het SANITELsysteem, ● in verband met de toepassingssfeer van de hormonenwetgeving, wordt de huidige regelgeving uitgebreid tot de precursoren van de reeds beoogde stoff en. Tegelijkertijd moeten maatregelen worden getroff en om een goede kwaliteit van, en een degelijk toezicht op de voedingssupplementen te garanderen voor gebruik in de dierenvoeding en in de menselijke voeding. Deze voedingssupplementen bevinden zich immers in een schemerzone : zijn het geneesmiddelen of nutriënten ? ● met betrekking tot het huidige systeem van het H-statuut, wordt er een evaluatie uitgevoerd om een al te strenge toepassing in bepaalde gevallen te vermijden. Verder wordt een verruiming van zijn huidige toepassing tot 182

andere soorten dan runderen en varkens onderzocht. De problematiek aangaande het toezicht op de producten (melk, eieren, …) van die beslagen moet eveneens worden onderzocht. 4.1.2.3. Wetenschappelijke problemen In verband met de wetenschappelijke analyses die worden uitgevoerd in het kader van het gebruik van illegale groeistimulatoren, heeft het conclaaf acties voorgesteld die voorzien in het behoud en de uitbouw van de bestaande expertise en in het garanderen van de betrouwbaarheid van de latere resultaten. Tegelijk was het conclaaf van oordeel dat de inspanningen voor het opsporen van nieuwe gebruikte illegale groeistimulatoren opgedreven moeten worden. 4.1.2.4. Internationale samenwerking Op het gebied van de internationale samenwerking werd voorgesteld om de Europese Commissie te vragen om de nodige initiatieven te nemen en de werkzaamheden van het Europese laboratorianetwerk te versterken. Tegelijk werd overeengekomen om de opvolging en de bijwerking van de resultaten van het BUFALAW-project voort te zetten. 183

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv