Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Het spreekt voor zich

Het spreekt voor zich dat de illegale handel en slachting van schapen een fi nancieel voordeel oplevert. Daarom werd de Lokale Opsporingsdienst van de Algemene Ondernemings- en Inkomstenfi scaliteit van de FOD Financiën bij deze actie betrokken. Er werden 102 landbouwbedrijven gecontroleerd. 36 bedrijven waren volledig in orde, 17 bedrijven werden opgenomen voor verdere opvolging en er werden 28 offi ciële waarschuwingen en 21 processen-verbaal opgemaakt. De meest voorkomende vastgestelde inbreuken waren : ● beslaginventaris niet aanwezig en/of onvolledig, ● register van vervoer niet aanwezig en/of onvolledig, ● sluikslachting, ● geen handelsdocumenten, ● substitutie van oormerken. 4.2.3.3. Actie “ De Standaard ” De NOE heeft in samenwerking met het Directoraat- generaal Geneesmiddelen van de FOD VVVL haar medewerking verleend aan de onderzoeksactie “De Standaard “. Deze actie focuste op de controle van de distributie van geneesmiddelen en grondstoff en van fabrikant tot landbouwbedrijf. De tracering van enkele farmaceutische specialiteiten werd over het ganse distributiesysteem nagegaan. De NOE verleende haar medewerking bij de controle van de dierenartsendepots met speciale aandacht voor de in- en uitgaande fl ow van deze geneesmiddelen. Er werden 46 dierenartsendepots gecontroleerd, waarbij 7 nietconformiteiten werden vastgesteld. 188

4.2.3.4. Deelname aan andere gecoördineerde acties Jaarlijks wordt de NOE door de parketten en politiediensten aangesproken om bijstand te leveren aan bepaalde acties. Voorbeelden hiervan zijn gecoördineerde acties veeteelt georganiseerd door het parket. Deze acties kunnen aanleiding geven tot het uitvoeren van een verdachte monsterneming op een landbouwbedrijf. Een ander voorbeeld is een actie bij horecazaken zoals pita- en aziatische restaurants. Op vraag van het parket werd in samenwerking met de PCE Oost Vlaanderen bijstand verleend bij het gerechtelijk onderzoek naar een vleesfraude van een bedrijf uit Stekene. Eveneens werd er bijstand verleend in het gerechtelijk onderzoek bij een dierenarts te Sint-Niklaas. In 2004 werd er door de politiediensten tevens bijstand gevraagd in dossiers naar wanpraktijken bij dierenartsen. 189

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv